Ultima Online disponuje několika desítkami dovedností a třemi základními staty. Server Manawydan má několik dovedností stejných jak na klasické UO. Staty jsou zachovány, jak je na ně většina hráčů zvyklá.

Nyní si probereme všechny dovednosti i staty.

Dovednosti

Alchymie

Hlavní dovednost pro povolání alchymisty. Dává přístup k výrobě různých léčivých a posilujících lektvarů, léků, mastí, ale i výbušnin a očarování.

Více k alchymii na stránce: Alchymie

Anatomie

Podpůrná dovednost pro léčení za pomoci obvazů (každý bod dovednosti zvyšuje výslednou hodnotu vyléčených životů o 0,4%). Užitečná pro boj kde přidává bonus k výslednému poškození. Důležitá dovednost i pro kněze, protože přidává bonus k léčivým a zraňujícím modlitbám.

Více k anatomii na stránce: Anatomie

Astrální rovina

Důležitá dovednost pro kněze s dobrým přesvědčením (v linii dobro-zlo). Poskytuje bonus u modliteb na straně Dobra. Bonus spočívá v zesílení modliteb pro stranu Dobra a oslabení pro stranu Zla.

Více k astrální rovině na stránce: Astrální rovina

Astrologie

Podpůrná dovednost pro mága i kněze. U mága poskytuje bonusy převážně do teleportačních, cestovních a špionážních kouzel. U kněze zase prodlužuje účinek modliteb.

Více k astrologii na stránce: Astrologie

Bodné zbraně

Dovednost boje malými bodnými zbraněmi jako jsou dýka, nůž, nebo válečné vidle. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah a šanci na vyhnutí se útoku.

Více k bodným zbraním na stránce: Bodné zbraně

Bylinkářství

Dovednost sloužící k vyhledávání, sběru a rozpoznávání různých bylinek. Také je to podpůrná dovednost pro alchymistu při výrobě několika lektvarů a hlavně léků.

Více k bylinkářství na stránce: Bylinkářství a Mastičkářství

Drátenictví

Jedna z hlavních dovedností pro řemeslníka v oboru černých řemesel. Je to i hlavní výrobní dovednost pro výrobu řemeslnických nástrojů, nářadí, ale i šperků a drátěného a kroužkového brnění.

Více k drátenictví na stránce: Drátenictví

Drtivé zbraně

Dovednost boje tupými zbraněmi jako jsou kyje, palcáty a kladiva. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah a šanci na vyhnutí se útoku.

Více k drtivým zbraním na stránce: Drtivé zbraně

Evokace a invokace

Podpůrná dovednost pro kouzelníka. V největší míře ovlivňuje sílu destrukčních kouzel. Nezbytná dovednost pro každého kouzelníka se zaměřením na poškozující kouzla (např. ohnivá koule, kužel mrazu, ohnivý šíp,…).

Více k evokaci a invokaci na stránce: Evokace a invokace

Farmářství

Hlavní dovednost u povolání farmáře. Umožňuje pěstovat různé druhy užitečných rostlin a chovat velké množství hospodářských zvířat.

Více k farmářství na stránce: Farmářství

Hole

Dovednost boje několika druhy holí. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah a šanci na vyhnutí se útoku.

Více k holím na stránce: Hole

Hudebnictví

Dovednost umožňující hrát na hudební nástroje. Je to nejdůležitější dovednost u barda, protože mu umožňuje naučit se hru na více nástrojů a také skládat vlastní skladby.

Více k hudebnictví na stránce: Hudebnictví

Jezdectví

Dovednost důležitá pro všechny, kteří chtějí používat jízdní zvíře. Čím náročnější zvíře, tím vyšší dovednost jezdectví je potřeba na ovládnutí zvířete. Je to také velmi důležitá dovednost pro válečníky, kteří chtějí bojovat na hřbetě některého zvířete.

Více k jezdectví na stránce: Jezdectví

Kartografie

Je to všeobecně znalost map. Dovednost důležitá hlavně pro cestovatele, ale i pro dobrodruhy. Umožňuje kreslení vlastních map a luštění těch cizích.

Více ke kartografiie na stránce: Kartografie

Kovařina

Jedna z hlavních dovedností u řemeslníka v oboru černých řemesel. Je to hlavní výrobní dovednost pro výrobu zbraní, štítů, plátových zbrojí, ale i různých dalších užitečných nástrojů.

Více ke kovařině na stránce: Kovařina

Kradení

Dovednost pro ty, kteří se chtějí obohatit ne zrovna čestným způsobem. Výše dovednosti ovlivňuje šanci na odhalení při kradení a vyšší dovednost umožňuje krást i větší a vzácnější předměty.

Více ke kradení na stránce: Kradení

Krejčovina

Jedna z hlavních dovedností u řemeslníka v oboru svobodných řemesel. Je to také hlavní výrobní dovednost pro výrobu oblečení a všech kožených věcí (např. i kožené a pokované kožené brnění).

Více ke krejčovině na stránce: Krejčovina

Léčení

Dovednost léčit zranění za pomocí obvazů. Obvazy jsou jediným způsobem na zastavení krvácení způsobeného zraněním. Výše dovednosti ovlivňuje čas potřebný na ovázaní zranění a také počet vyléčených životů.

Více k léčení na stránce: Léčení

Magická odolnost

Dovednost umožňující odolávat kouzlům a modlitbám. Čím vyšší dovednost, tím vyšší šance na odolání silnějším kouzlům a modlitbám. Také je to důležitá podpůrná dovednost pro kouzelníka, protože v největší míře ovlivňuje sílu ochranných kouzel.

Více k magické odolnosti na stránce: Magická odolnost

Magie

Hlavní dovednost pro kouzelníka. Dává přístup ke kouzlům silnějších kruhů a ovlivňuje šanci na úspěšné seslání kouzla.

Více k magii na stránce: Magie

Meditace

Hlavní dovednost pro kněze. Dává přístup k silnějším modlitbám a ovlivňuje šanci na seslání modlitby. Také ovlivňuje regeneraci duševní energie (many) u kněze. Je to i jedna z hlavních dovedností pro kouzelníka, protože je to podpůrná dovednost pro velký počet kouzel a umožňuje kouzelníkovi rychlou aktivní regeneraci duševní energie.

Více k meditaci na stránce: Meditace

Nekromancie

Podpůrná dovednost pro kouzelníky, kteří používají kouzla využívající negativní energie. Také je to hlavní dovednost pro vyvolávání nemrtvých služebníků. Je to ale i důležitá dovednost pro kněze se zlým přesvědčením (v linii dobro-zlo). Poskytuje bonus u modliteb pro stranu Zla. Bonus spočívá v zesílení modliteb pro stranu Zla a oslabení pro stranu Dobra.

Více k nekromancii na stránce: Nekromancie

Očarování

Jedna z podpůrných dovedností u alchymisty. Umožňuje výrobu různých druhů dočasných i trvalých očarování, kterými je možné posílit předměty. Patří tu například oleje na vylepšení trvanlivosti zbraní a brnění, ale i očarování přidávající zbraním další druhy poškození.

Více k očarování na stránce: Očarování

Ochočování

Dovednost umožňující ochočování a následné trénování zvířat. Čím vyšší dovednost, tím vyšší šance na ochočení zvířete a také je možné s vyšší dovedností ochočovat i silnější a větší zvířata.

Více k ochočování na stránce: Ochočování

Pasti

Dovednost umožňující pokládat a odstraňovat různé druhy pastí. Neocenitelné zejména na výpravy za dobrodružstvím, kde je předpoklad velkého množství pastí.

Více k pastem na stránce: Pasti

Písemnictví

Dovednost umožňující číst a psát. Důležitá pro kouzelníky, kteří chtějí psát magické svitky, řemeslníky, kteří chtějí psát výrobní návody, a také pro všechny, kteří se zajímají o cizí texty a skrytá tajemství.

Více k písemnictví na stránce: Písemnictví

Povolávání

Důležitá podpůrná dovednost pro všechny kouzelníky, kteří chtějí mít v boji po svém boku vyvolané pomocníky. Čím vyšší dovednost, tím lepší tvory je možné povolat.

Více k povolávání na stránce: Povolávání

Plížení

Důležitá dovednost pro všechny, kteří chtějí zůstat nezpozorováni. Umožňuje se ukrývat do stínu, a také se ukrytý nepozorovaně pohybovat. Čím vyšší dovednost, tím vyšší šance na úspěšné ukrytí a následný pohyb ve stínu.

Více k plížení na stránce: Plížení

Proměny

Podpůrná dovednost pro kouzelníka i kněze. Důležitá hlavně u kouzel založených na proměně těla, ale i předmětů. Je to ale i podpůrná dovednost u některých kněžských modliteb založených na zvyšování atributů a proměnách.

Více k proměnám na stránce: Proměny

Přesnost

Důležitá podpůrná dovednost pro všechny, kteří mají v oblibě střelné zbraně. Ovlivňuje šanci na zásah a ve velké míře i výsledné způsobené poškození střelnou zbraní.

Více k přesnosti na stránce: Přesnost

Řezbářství

Jedna z hlavních dovedností u řemeslníka v oboru svobodných řemesel. Je to hlavní výrobní dovednost pro všechny střelné zbraně a také podpůrná dovednost pro spoustu dalších výrobků ze dřeva.

Více k řezbářství na stránce: Řezbářství

Sečné zbraně

Dovednost boje zbraněmi jako jsou meče a šavle. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah a šanci na vyhnutí se útoku.

Více k sečným zbraním na stránce: Sečné zbraně

Sekery

Dovednost boje nejrůznějšími druhy seker. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah a šanci na vyhnutí se útoku.

Více k sekerám na stránce: Sekery

Slévárenství

Jedna z hlavních dovedností u řemeslníka v oboru černých řemesel. Hlavní dovednost pro výrobu slitin a podpůrná dovednost pro mnoho výrobků z oboru černých řemesel. Je to také nezbytná dovednost pro tavení různých rud.

Více k slévárenství na stránce: Slévárenství

Střelné zbraně

Dovednost boje střelnými zbraněmi, jako jsou luky a kuše. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah.

Více ke střelným zbraním na stránce: Střelné zbraně

Taktika

Jedna z důležitých dovedností pro každého válečníka. Ovlivňuje šanci na zásah a ve velké míře i výsledné způsobené poškození při boji nablízko.

Více k taktice na stránce: Taktika

Tesařina

Jedna z hlavních dovedností u řemeslníka v oboru svobodných řemesel. Hlavní výrobní dovednost pro výrobu nábytku, ale i dřevěných štítů.

Více k tesařině na stránce: Tesařina

Tyčové zbraně

Dovednost boje dlouhými zbraněmi jako jsou kopí a halapartny. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah a šanci na vyhnutí se útoku.

Více k tyčovým zbraním na stránce: Tyčové zbraně

Uhýbání

Jedna z hlavních dovedností pro každého válečníka. Ve velké míře ovlivňuje šanci na vyhnutí se útoku.

Více k uhýbání na stránce: Uhýbání

Vaření

Jedna z hlavních dovedností pro farmáře. Dává přístup k výrobě lepších a chutnějších jídel.

Více k vaření na stránce: Vaření

Víra

Důležitá dovednost pro každého kněze. Posiluje skoro všechny modlitby.

Více k víře na stránce: Víra

Všímavost

Dovednost umožňující odhalit ukryté osoby i předměty. Je to také důležitá podpůrná dovednost při hledání pastí. Hodí se také v případě, že nechcete být okradeni.

Více k všímavosti na stránce: Všímavost

Výbušniny

Jedna z podpůrných dovedností pro povolání alchymisty. Umožňuje vyrábět různé druhy výbušnin od rachejtlí až po silné magické granáty.

Více k výbušninám na stránce: Výbušniny

Zálesáctví

Jedna z hlavních dovedností pro hraničáře. Umožňuje stopovat zvěř, ale i rozdělávat oheň a využívat ulovených zvířat k získání surovin.

Více k zálesáctví na stránce: Zálesáctví

Zámky

Dovednost sloužící k páčení zámků za pomoci paklíče.

Více k zámkům na stránce: Zámky

Zápasení

Dovednost boje pěstmi. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah a šanci na vyhnutí se útoku.

Více k zápasení na stránce: Zápasení

Zdravověda

Jedna z podpůrných dovedností pro alchymisty. Umožňuje výrobu posilujících a léčivých lektvarů.

Více ke zdravovědě na stránce: Zdravověda

Znalost jedů

Důležitá dovednost pro každého alchymistu. Dává přístup k přípravě různých druhů jedů i protijedů. Je to ale důležitá dovednost i pro všechny, kteří chtějí použít jedy na otrávení své zbraně.

Více ke znalosti jedů na stránce: Znalost jedů

Znalost zvěře

Jedna z hlavních dovedností u povolání farmáře. Umožňuje lepší chov náročnějších druhů zvířat. Je to také jedna z hlavních dovedností u hraničáře, protože ovlivňuje šanci na ochočení zvířete a jeho chov.

Více ke znalosti zvěře na stránce: Znalost zvěře

Hornictví

Trénovatelná dovednost dostupná pro všechna povolání. Umožňuje kutat a třídit různé druhy rud.

Více k hornictví na stránce: Hornictví

Dřevorubectví

Trénovatelná dovednost dostupná pro všechna povolání. Umožňuje získat ze stromů různé druhy dřeva.

Více k dřevorubectví na stránce: Dřevorubectví

Rybolov

Trénovatelná dovednost dostupná pro všechna povolání. Umožňuje lov různých druhů ryb.

Více k rybolovu na stránce: Rybolov

Staty

Základními vlastnostmi postavy jsou síla, obratnost a inteligence. Odvozené od těchto základních vlastností jsou počet životů, množství duševní energie (mana) a výdrž postavy (stamina).

Každá základní vlastnost se skládá z několika složek:

Vlastnost = Rasový základ + Náhodný bonus + Bonusy za povolání

Rasový základ a náhodný bonus získá postava ve chvíli, kdy si vybere rasu. Náhodný bonus spočívá v náhodném přerozdělení 7 bodů, aby došlo k drobné personalizaci každého charakteru na začátku jeho vývoje. Po výběru povolání se vlastnosti zvednou o bonusy za povolání.

Každé povolání a rasa začíná s jinou hodnotou. Tyto staty se zobrazují ve statusu postavy. Každý stat ovlivňuje další vlastnosti postavy přímo (počet životů, výdrž, mana) a různé akce postavy nepřímo (používání dovedností, boj, kouzlení, modlení, atd.)

Vzorec pro výpočet životů, výdrže a many:

Životy = (Síla / 2) + (Obratnost / 3) + (Inteligence / 6)

Výdrž = (Obratnost / 2) + (Síla / 3) + (Inteligence / 6)

Mana = [(2 * Inteligence) / 3] + (Obratnost / 6) + (Síla / 6)

Povídka orků:

…Přistoupil Turruk, jeden z dlouho očekávaných adeptů do Grummshovi krve. Naposledy protáhl své svalnaté tělo a postavil se do bojového postoje. „Síla bratr!“ ozvalo se z houfu kolemstojících orků. „Vše je to o síla, celá zkouška…síla…síla…síla“ probíhalo Turrukovi v hlavě. V tu chvíli se na něj vyřítilo divoké prase. Turruk připravil své pracky a rozběhl se proti němu. Zasadil první ránu přímo do oka kance a ten spadl k zemi. Turruk se rozběhl moc prudce a než se stihl napřáhnout znovu, prase už stálo znovu na svých. Velkými kly se mu prase zabořilo do břicha. Turruk však neváhal a vší silou fláknul kance po hlavě…

Síla bývá nejvyšší u povolání válečník a rasy ork. Přímo ovlivňuje nosnost, počet životů, výdrž a manu a to následovně:

Životy ze síly = síla / 2 (např. mám 80 síly, dostanu za sílu +40 životů)

Výdrž ze síly = síla / 3 (např. mám 90 síly, dostanu za sílu +30 výdrže)

Mana ze síly = síla / 6 (např. mám 120 síly, dostanu za sílu +20 many)

Síla nepřímo ovlivňuje řadu hlavně bojových dovedností. Záleží na ni zranění útoku, možnost nosit zbroje, štíty a zbraně bez postihu a spoustu dalších, na které musíte přijít sami. Logickým odvozováním můžete přijít na to, k čemu bude síla dobrá a k čemu bude bezvýznamná.

Z příběhů Isharských:

…„Vše je to o Vaší obratnosti pane Kruzaku.“ řekla rouškou zahalená žena a rozběhla se proti zdi. Hbitě vyšplhala až k hornímu oknu domu a otevřela ho. Místo toho, aby Kruzak sledoval její pohyby sledoval spíše její ladné tělo. „No to vidím…mohla byste to ukázat ještě jednou?“ „Lezte!“ Kruzakovi nezbývalo nic jiného než se pokusit zopakovat co měl. Potřeboval se uklidnit. Od přirody to byl tak trochu nervák a ženy jako tato ho vždy dokázaly vyvést z míry. Musel přestat myslet na její tvář, na její dlouhé štíhlé nohy…„No tak, vyčisti si hlavu, musíš se soustředit.“ řekl si pro sebe a rozběhl se proti zdi…

Obratnost bývá nejvyšší u povolání zloděj a rasy hobit. Přímo ovlivňuje počet výdrž, počet životů a manu a to následovně:

Životy z obratnosti = obratnost / 3

Výdrž z obratnosti = obratnost / 2

Mana z obratnosti = obratnost / 6

Obratnost nepřímo ovlivňuje řadu hlavně bojových a zlodějských dovedností. Záleží na ni rychlost útoku, průraz, šance na zlodějské akce a spoustu dalších, na které musíte přijít sami. Logickým odvozováním můžete přijít na to, k čemu bude obratnost dobrá a k čemu bude bezvýznamná.

Výňatek z knihy Studium:

…„Co je inteligence?“ pravil mág. Učni jen nevědomě kroutili hlavou a dívali se jeden na druhého. „Inteligence znamená, jak moc jsme schopni jít za hranice možností, jež si dokážeme představit!“ řekl mág po chvíli s nadšením. „Je to úžasné co takové slovo dokáže vše obsáhnout za vědomosti. Inteligenci se nikdo nenaučí! S tou se bytost rodí a v průběhu několika věků ji zdokonaluje až tam, kam mu jeho mysl dovolí. Je to neomezená schránka…

Inteligence bývá nejvyšší u povolání kouzelník a rasy gnóm a elf. Přímo ovlivňuje manu, počet životů a výdrž a to následovně:

Životy z inteligence = inteligence / 6

Výdrž z inteligence = inteligence / 6

Mana z inteligence = 2 * inteligence / 3

Inteligence nepřímo ovlivňuje řadu hlavně magických dovedností. Záleží na ni síla některých magických útoků, je důležitá při testování obrany proti magii a spoustu dalších, na které musíte přijít sami. Logickým odvozováním můžete přijít na to, k čemu bude inteligence dobrá a k čemu bude bezvýznamná.

Tabulka ukazuje minimální a maximální dosažitelnou hodnotu statů dle povolání a rasy. Některé perky mohou tyto hodnoty změnit.

Z knihy Rozpravy o rasách:

…Lidé jsou obyčejná stvoření, narozdíl o gnómů, hobitů, orků i elfů a dalších bytostí. Nemívají vrozená předurčení. Člověk se může naučit mnoha povoláním a přizpůsobit se mnoha prostředím. Nikdy to však nědokáže tak dokonale jak elf v lese, hobit ve své vesnici či jako trpaslík nebo drow v podzemí…

Jak si můžete všimnout, rasa člověk má vždy o 5 bodů v součtu minimálních i maximálních hodnot méně. Těchto 5 bodů, dostane při tvorbě postavy, k jím vybrannému statu.