GM tým Manawydanu není příznivcem dlouhých seznamů pravidel a omezení, která by se hráči měli učit nazpaměť. Dodržování zákonů České republiky je samozřejmostí, kterou snad ani nemusíme zmiňovat, stejně jako dodržování etikety. Obchodování a jiné machinace s účty jsou zakázány.

Pokud se vám nezdá výše trestu kontaktujte Sokar.

Pokud chcete nahlásit prohřešek, napište do příslušného topicu na fóru (FÓRUM) nebo page.

Výčet pravidel

 1. Pokud narazíte ve hře na chybu (bug) je nutné tuto skutečnost ohlásit přes page systém nebo fórum. Je zakázáno chyby (bugy) zneužívat a šířit ve hře.
 2. Zákaz spamování Page, lagování hry, úmyslné shazování serveru, apod. (berte v potaz, že jde o betaverzi)
 3. Zákaz použití HelpRoom (HelpSystém) než jako duch nebo při zaseknutí v mapě. Podrobnosti: ZDE. S tímto pravidlem souvisí také page systém o kterém se dočtete ZDE
 4. Zákaz jakékoliv zneužívání betatestového nastavení systému, jako kupříkladu opakované mazání a tvoření postav za účelem hromadění majetku atp.
 5. Zákaz vykonávání jakékoliv činnosti vedoucí k obohacení nebo zisku zkušeností v době, kdy nejste u počítače (afk). Podrobnosti: ZDE
 6. Zákaz vykrádání domů a okrádání obchodníků najatých hráči.
 7. Loot hráče je povolený pouze pokud lootovaný i lootující mají aktivní PvP flag. Podrobnosti: ZDE
 8. Hráč musí dodržovat zásady a pravidla RP. Více o RolePlayingu: Role Playing
 9. NonRP mluva je ve hře povolena pouze při chatu v Partě nebo za použití závorek (závorky používejte pouze v krajní nouzi)
 10. Zákaz pruzení, neboli úmyslné znepříjemňování hry ostatním hráčům, mezi pruzení patří mimo jiné i zabíjení jízdních zvířat aj.
 11. Zákaz používání vulgarity a všeobecně porušování pravidel slušného chování.
 12. Zákaz urážení a lhaní členům týmu; toto a předchozí pravidlo platí i pro fórum a osobní komunikaci, tedy ICQ apod.
 13. Zákaz duálních účtů. Podrobnosti: ZDE
 14. Zákaz selfsupportu aktuálně zrušen (předávání věcí mezi postavami na jednom účtu). Podrobnosti: ZDE
 15. Pravidla o jménech postav: ZDE
 16. Pokud vlastníte vendora, není povolené ho používat jako transport (packmount). Vendor slouží výhradně k provozu obchodu jako takového.

Výše zmíněné prohřešky budou brány jako provinění hráče a tresty se budou týkat celého accountu, nikoliv jen postavy, která je provedla.

Jiným případem jsou prohřešení vrámci RP, tedy porušení zákonů měst, různých nařízení a vyhlášek, přistižení při kradení, výtržnosti… Tady se nejedná o provinění vrámci shardu, nepočítejte ale s tím, že postava unikne spravedlnosti bohů, světa, rasy, měst…

Prohřešky budou posuzovány a trestány podle aktuální situace a okolností.

Pravidla užívání systému PvP

V případě mnoha negativních zkušeností můžou být tato pravidla pozměněna, či se vrátí předchozí verze pravidel.

 • Omráčení a zabití je povoleno nezávisle na PvP flagu mimo oblast tzv. non-PvP zón (zóna, kde je PvP zcela zakázáno, hráči je to při vstupu do takové zóny oznámeno).
 • Loot hráče je povolený pouze pokud lootovaný i lootující mají aktivní PvP flag.
 • Reskilly (zabíjení nevybaveného hráče, který je po oživení) a další formy pruzení v PvP budou posuzovány individuálně po nahlášení obětí.
 • Mounty a pety je možné napadat pouze pokud vás napadnou jako první.
 • PvP flag se po zapnuti aktivuje za 24 hodin, po vypnutí se deaktivuje za 5 dní.
 • PvP, stejně jako veškeré ostatní chování vaší postavy podléhá krom pravidlům shardu i pravidlům RP a může být postihováno v rámci RP pravidel, bez ohledu na závadnost či nezávadnost z hlediska pravidel shardu.

Pro případné nejasnosti a dotazy slouží topic na fóru - PvP FAQ.

Duální účty

Jeden člověk hrající na manawydanu smí mít pouze jeden herní účet.

Bližší informace o registraci druhého účtu na stejné IP ZDE

Trest:

Porušení tohoto pravidla se trestá smazáním VŠECH účtů vlastněných tímto člověkem. Při opakovaném prohřešku dojde k blokování IP v procesu tvorby účtu na webu.

Důvody:

 • Nejvíce duálů zde mají největší prudiči.
 • Ochrana před supportem.

SelfSupport

Pro postavy na jednom účtu platí:

 • V této chvíli není zakázáno předávání předmětů nebo majetku mezi dvěma postavami. I přesto je potřeba ctít pravidla RP (nepředávat majetek mezi postavami nepřátelských cechů/ras atp.). Nezahazování předmětů na zem po světě s nahodilým nalezením předmětů za jinou postavu. K předávání můžete využít Vámi zakoupené nemovitosti, cechovní nemovitosti nebo za pomoci dalších hráčů.

Jména postav

Jméno postavy nesmí obsahovat žádné vulgární výrazy a musí odpovídat pravidlům o RP. Každé nové slovo ve jméně musí začínat velkým písmenem a zároveň je zakázáno používání velkých písmen jinde než na začátku slova. Ve jméně se mohou objevovat jen písmena české abecedy, povoleny nejsou ani číslice (včetně římských), ze znamének je povolen jen háček, čárka a apostrof. Je zakázáno používání titulů (například Lord, Lady, Mr., von, de), tyto tituly lze ke jménu získat ve hře. Povolený je český přídomek z. Pokud GM považuje jméno za nevhodné i když jsou dodržena všechna tato pravidla, má právo jej změnit. To platí zejména také pro jména z her, knížek, filmů apod.

Pravidla založení cechu

1. Téma na fóru, kde skupina pravidelně informuje o své činnosti.

Nemusí to být román ve staročeštině, to bude spíš na škodu. Jednoduchý přehled postačí - pro informovanost RT že vaše skupina vůbec něco dělá.

2. Pevné sídlo skupiny.

Pevným sídlem je automaticky rozuměn najmutý či koupený domek. Pokud půjde o sídlo typu „přece tady, v té jeskyni“ pak musí člen RT týmu rozhodnout zda toto sídlo splňuje podmínku. (čekejte připomínky typu „a co ty medvědi tady“ - budete muset několika krátkými eventy ukázat snahu a píli místo získat a udržet)

3. Dodržování pravidel, RP chování.

Gilda podléhá ostřejšímu dohledu ohledně pravidel a RP. Chování jediného člena může rozhodnout o bytí a nebytí gildy. PS: Pochopitelně gildu nezrušíme bez varování. A uvědomte si že o členství případného provokatéra rozhodujete vy.

4. Pravidelný poplatek.

Poplatek za gildovní kámen stanovuji na 5zl měsíčně (reál).

Po splnění všech těchto podmínek můžete obdržet gildovní knihu na vámi zvolenou lokaci. Knihu uděluje Whitey (nebo někdo jím pověřený). Gildovní knihy které jsou ve hře se neruší, budou ale podléhat těmto pravidlům. Vyjímkou jsou (dočasně) knihy hlavních Řádů.

Mimo normálních výhod (uniformy, hlasování, rozhodování o kandidátech) má skupina možnost:

A) vlastní Bankéř

 • 1zl/měsíc za 1 bankéře (napojen na Isharskou banku)
 • 10zl/měsíc za vlastní banku, četně jednoho bankéře zdarma (nastavení a vybírání vlastních poplatků)

B) vlastní Skladník

 • 1zl/měsíc za skladníka (napojen na sklad Ishar)
 • 5zl/měsíc za vlastní sklad (75,- za 1 otevření)
 • 10zl/měsíc za vlastní sklad bez poplatků, včetně jednoho skladníka zdarma

C) gildovní najímatelný vendor

 • 10zl/měsíc, jeho majitel = vůdce gildy, prodej neomezovaný pravidly (kterým normálně podléhají vendoři řemeslníků)

Obecné tresty

 • propadnutí majetku; od drobného (zabavení majetku, který má postava u sebe), přes pokuty, až po konfiskace celého majetku
 • vězení, pranýř; a to v různé délce, výši, míře ostrahy… + galeje (Podrobnosti o galejích: [http://www.manawydan.cz/wiki/index.php/Co_se_jinam_neve%C5%A1lo#Galeje|ZDE])
 • smrtelnost, klatba, ztráta životní energie, snížení schopností a dovedností, atp.
 • ztráta životních zkušeností, tedy trestné zkušenostní body
 • BAN krátký, delší, nejdelší

Dohled nad dodržováním pravidel je v rukou Mariny, k nimž se v případě nesouhlasu nebo stížností samozřejmě odvolávejte.

Aby nemohlo dojít ke špatnému pochopení pravidel, je vám k dispozici tento koutek na fóru, kde najdete vstřícné inkvizitory ochotně odpovídající na vaše dotazy. Nejste-li si jistí, určitě se raději ptejte, než bude pozdě.

Mazání trestů

Nechat si smazat trest je snadné. Zde jsou podmínky pro smazání trestů.

 • Trest musí být za lehký prohřešek (malý support, AFK, vulgární mluva na chatu, …). Smazání hrubého prohřešku je na zvážení RT a hráči na něj nárok nijak nevzniká.
  1. Trest je možné smazat pouze 1x za 2 měsíce v případě, že jste během těchto dvou měsíců neměli žádný prohřešek (včetně toho, který chcete smazat).
  2. Zašlete PM na fóru na jméno Stig s předmětem: Žádost o smazání trestu, který bude obsahovat jméno účtu, postavy, prohřešek a konkrétní datum zapsání na web.

Pak už jen čekejte na odpověď, zda se žádost schálila a provedla.