Podpůrná dovednost pro léčení za pomoci obvazů, užitečná také pro boj. U léčení zvyšuje počet vyléčených životů a u boje zase naopak má útočník s dovedností anatomie bonus k výslednému poškození. Je to důležitá dovednost i pro kněze, protože přidává bonus k léčivým i zraňujícím modlitbám.

Dovednost je tedy důležitá hlavně pro bojovníky a léčitele.

Základní modlitby využívající anatomii