Hlavní dovednost pro kněze. Dává přístup k silnějším modlitbám a ovlivňuje šanci na seslání modlitby. Také ovlivňuje regeneraci duševní energie (many) u kněze. Je to i jedna z hlavních dovedností pro kouzelníka, protože je to podpůrná dovednost pro velký počet kouzel a umožňuje kouzelníkovi rychlou aktivní regeneraci duševní energie.