Systém Boje

Rychlostí útoku chápeme dobu mezi dvěma údery. Závisí na momentálním množství staminy a na výsledné rychlosti zbraně. Čím více má útočník v okamžiku úderu staminy a čím rychlejší zbraní útočí, tím je doba mezi údery kratší. Výši staminy lze ovlivnit kouzlem, speciální dovedností nebo lektvarem. Výslednou rychlost zbraně je možné zvýšit například očarováním. Pokud je útočník zmražen, paralyzován nebo nevidí na cíl, úder se neprovede. Do dalšího úderu ale blokuje stejný čas, jako kdyby proběhl.

Šanci na zásah ovlivní nejcitelněji dovednost pro boj s používanou zbraní (třeba pro ránu pěstí je to Zápasení). Dále hraje roli Taktika a další bonusy/postihy za kouzla či speciální schopnosti.

Útok střelnou zbraní je omezen hranicí minimálního dostřelu – na cíl, který je blíže, prostě střílet nelze, na cíl, který je skoro u této hranice, se střílí hůř. Samozřejmě existuje i hranice maximálního dostřelu. Postih za střelbu za chůze nebo při běhu se kompenzuje, pokud střelec ovládá Přesnost.

Minimální šance na zásah je za každých okolností 5%, maximální 95%.

Obránce má šanci úder vykrýt štítem, v menší míře ale i zbraní, pokud štít nepoužívá. Kromě dovednosti Uhýbání tak jeho obrana závisí na štítu, který zvolil, a nakolik mistrovsky jej ovládá (stupeň perku Ovládání štítu). Pokud bojuje pouze se zbraní, bude se započítávat Obrana zbraně. Výjimku tvoří luky a kuše, kterými se nebude možno bránit – mají Obranu zbraně nula.

Výše poškození způsobeného útokem je založena na síle zbraně, náhodném hodu a celé řadě bonusů. Kromě Taktiky a aktuální síly jde třeba o znalost protivníka (dovednosti Anatomie nebo Znalost zvěře – to podle toho, na koho-co útočíte). V duchu staré pravdy „kolik zbraní ovládáš, tolikrát jsi vítězem“ bude bonusována i schopnost vládnout dalším zbraním, zrovna nepoužívaným. Stejně tak se bude lépe bojovat lektvarem nadopovanému, kouzlem vytuněnému, za něhož se modlí půl kláštera…

Výsledné poškození se ještě neudílí, část ho absorbuje brnění a štít, pokud obránce něco takového má, samozřejmě. Běžné oblečení nemá proti průrazu žádnou odolnost, kromě případů očarování. Proti sobě tak v této konečné fázi stojí průraznost zbraně a síla zbroje a štítu; obojí je závislé na kvalitě výrobku, použitém materiálu, očarování… Každá zbraň působí pouze jeden typ poškození (bodné, sečné, střelné, drtivé) a každý typ brnění má definované všechny čtyři typy odolnosti. Započítává se vždy hodnota příslušná druhu způsobeného poškození, i kdyby byla nejslabší ze všech.

Po vyhodnocení mohou nastat tři případy: 1. Zbraň se sveze po zbroji bez efektu, fyzické zranění je nulové; obránce jásá. 2. Zbraň zasáhne zbroj (štít) a zranění je redukováno o jeho odolnost vůči fyzickému zranění; aspoň něco. 3. Zbraň zasáhla místo nechráněné zbrojí nebo brnění nebylo schopné sílu útoku snížit – v tomto případě obdrží cíl plnou výši poškození; au.

Při používání zbraně na jízdním zvířeti je podstatné, zda jde o zbraň jednoruční nebo obouruční. U obouručních není za jízdy možno plně využít potenciál zbraně, proto je jejich efektivita (velikost způsobeného zranění) snížena.

Proti magickému zranění v běžné situaci neexistuje odolnost. Mají ji jen někteří tvorové, jinak ji lze nabýt kouzlem, modlitbou, lektvarem nebo vlastnictvím určitého předmětu.

Při zranění ohněm, chladem, kyselinou nebo elektřinou se nepočítá šance na zásah ani průraznost, klíčová je konkrétní elementální odolnost cíle.

Pokud je zasažen jezdec, nastává možnost, že byl zároveň sražen na zem (závisí na dovednosti Jezdectví, Boje v sedle, použité zbrani – např. nejvhodnější jsou dlouhé obouruční zbraně, a podobně). Pokud ke shození dojde, ocitne se postava za zády zvířete. Zvíře nezpanikaří, zůstane na místě, ale bude neklidné a po nějaký čas na něj nebude možno nasednout. Během této doby může jezdec vykonávat jakoukoliv činnost a po jejím uplynutí nasednout zpět.

Každá zbraň i kus zbroje má doporučenou výši síly pro efektivní použití. Pokud má postava sílu nižší, nedokáže využívat zbraň plně a způsobuje tak škody menší, než by danou zbraní teoreticky mohla. Používání zbraně, která je (momentálně) nad síly postavy má mimoto vliv ještě na její únavu – může podstatně snížit regeneraci životní síly (staminy), dokonce ji snadno zvrátí do záporných hodnot. Postavu vysiluje používání zbraně, brnění i štítu, proto se postihy za nižší než doporučenou sílu sčítají. - See more at: http://www.manawydan.cz/index.php?cont=knihovna&show=31#sthash.PfWPP0oz.dpuf

Rozdělení zbraní

Sekera, 1R: damage-, rychlost-, průraz+
Sekera, 2R: rychlost–, průraz+, sražení+, požadavky+
Meč, 1R: nic (mimo damage-), použit jako referenční bod - ostatní skupiny jsou porovnávány s 1R meči
Meč, 2R: průraz+, sražení+, požadavky+
Drtivá, 1R: damage-, rychlost-, sražení+, požadavky+
Drtivá, 2R: rychlost –, sražení++, požadavky+++
Hůl, 1R: damage—, průraz–, rychlost–, obrana+, požadavky–
Hůl, 2R: damage–, průraz-, rychlost-, obrana++
Dýka, 1R: damage–, průraz+, rychlost+, obrana-, požadavky–
Dýka, 2R: damage-, průraz+, rychlost+, požadavky-
Kopí, 1R: damage-, průraz+
Kopí, 2R: průraz++, sražení+, požadavky+
Luky: damage-, obrana–
Kuše: rychlost–, požadavky+, bez postihu za nedostatek síly
Neozbrojený: damage–, průraz–, obrana–