Dungeon a odlog (HelpRoom)

Všem regionům lze nastavovat vykopávání při delším logoutu, včetně času po kterém k tomu dojde (předtím jen dungeonům a pevně 30 minut)

Region lze nastavit jako „Nebezpečný“ = vykopnutí z důvodu dlouhého logoutu vás zabije

 • tělo bude nově vytvořeno, tzn. objeví se až po loginu a máte standardních 60 minut na záchranu
 • při vstupu do nebezpečných regionů budete varováni červenou hláškou vlevo dole + časem po jaké době offline bude následovat vykopnutí.

Žádost pro RT: Než nastavíte některý region jako nebezpečný, dejte hráčům co jsou v něm odlogovaní čas vyjít ven. (např. oznamte změnu několik dní předem)

Použití helproomu vás vždy zabije - přesunuta bude pouze duše, tělo zůstane na vaší pozici.

AFK

Kdykoliv se aktivně nevěnujete hře a jste online.

Nestačí hru „sledovat a reagovat na podněty“, musíte být aktivně zapojeni do hry.

Hráč který je AFK je povinen aktivovat příkazem [AFK tzv. AFK mód.

Při delší nečinnosti postavy se tento příkaz provede sám.

Při jakékoliv akci je AFK zrušeno.

AFK mód přerušuje nárůst OnlineXP, až do doby kdy je opět zrušen.

Neumí nic jiného.

Děje se tak protože OnlineXP jsou odměnou za to že hrajete - za to že bavíte své spoluhráče, podílíte se na ekonomickém vývoji nebo testujete.

Pokud nehrajete a přesto máte záhadné nutkání být online - nemáte proč dostávat OnlineXP.

AFK je trestáno galejemi na určitý počet polen a zápornými zkušenostmi.

První AFK trest je 25 polínek na galejích a pak každý další trest dvakrát více - 2. AFK = 50 polen, 3. AFK = 100 polen atp. Až po hranici 400 polen za 5. a každé další AFK (400 polen je maximální hodnota). K tomu je pokaždé trest -1000 zkušeností.

S 5. AFK prohřeškem také přestávají růst zkušenosti za čas strávený ve hře (Online XP).

Makra nebo činnosti vedoucí k potlačení automatického AFK budou trestány přísněji, při opakování smazáním postavy.

Pokud byla při AFK provozována nějaká činnost (makrem) - například kopání v dole, sekání stromů, mlácení do panáka, … tak může být odebrána příslušná dovednost a majetek nashromážděný v AFKu. Kolik se z dovednosti srazí a co vše se smaže je na úvaze GM. Pokud by s tímto pravidlem měl někdo problém, bude mu smazán veškerý majetek a dovednost nastavena na 1.

Uznáváme, že tyto činnosti jsou nudné a provozovat je bez makra může být opruz.

Proto u takovýchto činností bude makro + „sledovaní a reagování na podněty“ tolerováno - ale všeho s mírou. Cílem hráče má být hraní, nikoliv makrování.

Vzhledem k tomu, že po 5. AFK přestávají růst zkušenosti vlivem Online XP (viz níže), je možné nechat si jednou za 3 měsíce odmazat prohřešek. Podmínkou je, že v posledních třech měsících jste se nedopustili žádného prohřešku. Žádosti o odmazání trestu posílejte na fóru, či se informujte u některého z členů RT, na koho je možné se obrátit.

Galeje

Pokud jste se octli poprvé na galejích, může to pro vás být celkem zmatené, ale pravdou je opak, je to velice jednoduché.

GM vam sděli výsi vašeho trestu, odpovídající prohřešku, kterého jste se dopustili, teleportuje vás na galeje a tam jen stači 2x kliknout na Galejníka a vše už jde samo. Zakladní věci jsou vysvetlené v knize vedle Galejníka. To i jiné věci se dozvíte zde:

Odnes náležitý počet polen od Galejníka do příslušného skladu. Galejník vám například dá jasanové poleno (pouze textově vlevo dole na obrazovce) a to musíte odnést do skladu pro jasanová polena. Tam kliknete na skladníka označeného jasanovými poleny a jménem a máte 1 poleno z krku. 1 poleno trvá cca 1 minutu (nikdy ne méně - dá se to zvládnout za 45s, ale další poleno dostanete až za 1 minutu od předchozího). Až toto splníte, budete z galejí propuštěni. Pokud špatně odnesete poleno (do jiného skladu) bude vam přičteno dalších 10 polen. Tato úprava je z důvodu makrovaní. Pokud se pokusite nějak narušit systém, nenahlasíte bug, budete systému zneužívat nebo budete makrovat či afkovat na galejích, bude vám přičten náležitý počet polen, případně dostanete ban. Další věcí je, že pokud jedna vaše postava má trest na galejích, nemůžete lognout žádnou jinou. Na galejích vám samozřejmě neporostou expy za online hru. Pokud máte s sebou koně, jednoduše z něj sesedněte - trvá to s ním déle. Pokud jste přetíženi, odložte/zahoďte věci.

Tresty typu vězení, dny bez expů a podobně jsou celkem neúčinné. Tohle je celkem fajn metoda, jak neporušovat pravidla. 4 hodiny stravené zbytečně u PC děláním té samé věci stále dokola s možností se splést vás od toho může odradit.

 • AFKovat - jakkoliv
 • Makrovat - jakkoliv
 • Útočit - jakkoliv
 • Zneužívat systému
 • Obcházet systém - jakkoliv
 • Logovat z jiné IP než je IP, ze které logujete běžně
 • Vykonávat trest za někoho jiného
 • + platí všeobecná pravidla MW
 • Galeje je nutno splnit do 3 týdnu od zadaní trestu, jinak se trest automaticky zdvojnásobuje. V takovém případě máte další 2 týdny na splnění. Jestli nesplníte galeje ani v tomto termínu, pak dostaváte automaticky ban. Pokud jste v časové tísni nebo třeba jedete na dovolenou, je možné si nechat tuto dobu prodloužit přes SZ na mé jméno.
 • Pokud jste zapoměli jaké máte odnést poleno, stačí zajít za Dozorcem a on vám 1x za 10 minut poví, jaké máte odnést.
 • Jídlo seženete na konci tunelu hned vedle skladiště polen. V rohu zůstal kus chleba pro krysy, snězte ho dřív, než ho snědí ony!
 • Jiné dotazy na fóru.

Page systém

Než využijete systém page, tak si vždy odpovězte na následující otázky:

 • Opravdu se ze zadané situace nemůžu sám nebo za pomoci ostatních hráčů dostat?
 • Opravdu není odpověď již na fóru nebo na MW Wiki?
 • Zkusil jsem všechny možnosti (které znám), jak se z problému dostat a přesto to nejde?

Pokud jste odpověděli na tyto otázky následovně: NE, NE, ANO, pak můžete pokročit dále.

Page se využívá k řešení aktuálních problémů (zaseknutí postavy, chyba statiku/NPC, pomoc při řešení momentálního problému, …)

Formulace page:

Stručně, výstižně, jasně.

Popište lokaci, kde se daný problém nachází ([where) - pokud z toho místa neodesíláte zprávu nebo na něm nejse například zaseknutí - je tam vaše postava (takové lokace se nám ukážou), nic nezkazíte tím, že tam přesto lokaci napíšete (např. 1578 1425 15)

Popište problém, „nefunguje NPC“ nám nic neřekne, místo toho raději napište: „Při odevzdávání úkolu „Ratanové dřevo“ NPC nereaguje.“ Coz sice není úplně nejlepší, ale pořád je to více.

Vhodná page pak může znít např. takto: „NPC „Standa“ na lokaci 1578 1425 15, nelze odevzdat úkol „Ratanové dřevo““.

Vlastní NPC obchodník

Získání prodejce

Prodejce můžete najít různě po světe, ale nejčastěji ve městech na tržistích.

Ovládání prodejce

 • Najmutí - na vendora se poklepe a pomocí dialogu se pronajme.

Pokud vendor nedostane zaplaceno (nebo mu dojdou peníze na výplatu), bude nějakou dobu trucovat (odmítne prodávat/kupovat) a po několika dnech (týdnech?) uteče i se zbožím co má u sebe.

 • Zboží k prodeji

Zboží se vendorovi předává prostým přetažením na vendora. Pokud vendor toto zboží ještě nezná, zeptá se na cenu, za kterou ho má prodávat.

 • Menu - dvojklik na vendora

Levý sloupec:Dostanu plat (dnů) a Pozemních dnů - na jak dlouho má vendor zaplaceno.Peněz na mém účtu - kolik má vendor u sebe peněz a jejich výběr. Pokud mu nechcete vzít vše, přepište hodnotu na požadovanou částku výběru.Minimální zůstatek pro výkup - umožňuje nastavit minimum, při kterém vendor přestane vykupovat. Je to vhodné zejména proto aby vendor nerozdal při výkupu všechnu svoji hotovost, protože pak by mu nezbylo na výplatu. Pokud nastavíte jako minimum např. 500st, přestane vendor vykupovat když mu hotovost klesne pod 500.Můj denní plat je - kolik bere vendor za HERNÍ den (tj. za reálný den je to 4x tolik)Pravý sloupec:Zobrazit zboží - zobrazí batoh vendora, odkud je možné vyjmout zboží co má u sebe (vykoupené i to co jste mu dali)Obléknout - obléknete vendora podle svého vkusu; požadované oblečení musíte fyzicky vlastnit (ve svém batohu)!Nabídkový list - zde můžete nastavit výkup zboží, nebo změnit ceny zboží které už vendor „zná“ (a neptá se na jeho cenu při předání)

Požadavky na grafiky předmětů

 • Nepoužíváme hotovou cizí staženou grafiku, pokud možno. Ctíme autorské zákony, pokud se na použité grafiky vztahují nějaká omezení. Pokud někdo navrhuje staženou grafiku, uvede v návrhu zdroj. Vlastní výtvory mají jednoznačně přednost.
 • Výsledný obrázek je ve formátu BMP a zachycuje pouze daný item/objekt (tj. danou část oděvu nebo dané tělo). Ukládejte raději bez alfa kanálů, pokud přesně nevíte, co děláte.
 • Pozor na RGB hodnoty barev menší než 8 (0,0,0 - 7,7,7) a RGB hodnoty větší než 247 (248,248,248 - 255,255,255), ve hře jsou průhledné.
 • Pravidla pro částečnou barvitelnost: pokud má být item částečně obarvitelný (tj. změnit obarvením ve hře jde např barvu květu u kytky, barva stonku zůstává zelená), tak musí být přebarvitelné části v odstínech šedé (R=G=B) a zbylé části - nebarvitelné - v nich být nesmí (R!=G!=B). Rovněž musí být v Tiledatech nastaveno pro daný item Partial Hue.
 • Pozor na velikost (rozměry) obrázků (Artů i Gumpů) - ideální je exportovat si ze hry předlohu např. UO Fiddlerem a novou grafiku pak dělat v dané velikosti a s podobnými proporcemi.
 • Před nahráváním nové grafiky pro gump si jí vyzkoušejte v Gump Checkeru. Vyzkoušejte i funkci partial hue, pokud jí předmět má podporovat.
 • Každý běžný Gump by měl mít svůj Art (platí pro oblečení/vybavení postav). V případě možnosti otočení předmětu je pro každé pootočení použita samostatná grafika. Tedy na 1-2 Gumpy (mužská a ženská verze) připadají zhruba 1-4 Arty (otočení předmětu na sever, západ, východ, jih). Většinou se používá minimálně pootočení na sever a západ.
 • Obarvitelné předměty (oblečení), které budou ve hře obarvené, nahrávejte s neobarvenou grafikou a případně s možností partial hue. Předměty se obarvují až po vyrobení za pomocí barvířské kádě.
 • Obecně platí, že Art nesmí přesáhnout šířku 44 pixelů jinak musí být rozdělen.

Příkazy nejenom na ovládání NPC

Seznam příkazů na které reagují NPC

 • přijď
 • prijd
 • pojď sem
 • pojd sem
 • k noze
 • ke mně
 • ke mne
 • polož
 • poloz
 • zahoď
 • zahod
 • aport
 • přines
 • prines
 • seber
 • vezmi
 • vem
 • dones
 • následuj
 • nasleduj
 • sleduj
 • přijmi přítele
 • prijmi pritele
 • ochraňuj
 • ochranuj
 • chraň
 • chran
 • zabij
 • znič
 • znic
 • zaútoč
 • zautoc
 • rozsápej
 • rozsapej
 • rozkousej
 • hlídej
 • hlidej
 • střež
 • strez
 • hlas se
 • stop
 • přestaň
 • prestan
 • najmi
 • následuj mě
 • nasleduj me
 • pojď za mnou
 • pojd za mnou
 • sleduj mě
 • sleduj me
 • jsi volný
 • jsi volny
 • nechci tě
 • nechci te
 • propouštím tě
 • propoustim te
 • máš nového pána
 • mas noveho pana
 • máš novou paní
 • mas novou pani
 • teď jsi jeho
 • ted jsi jeho
 • teď jsi její
 • ted jsi jeji
 • stůj
 • stuj
 • zastav
 • čekej
 • cekej
 • stát
 • stat
 • chraň mě
 • ochraňuj mě

všichni ke mně
vsichni ke mne
všichni k noze
vsichni k noze
všichni následujte
vsichni nasledujte
všichni za mnou
vsichni za mnou
všichni chraňte
vsichni chrante
všichni ochraňujte
vsichni ochranujte
všichni zastavte
vsichni zastavte
všichni stát
vsichni stat
všichni zabijte
vsichni zabijte
všichni zaútočte
vsichni zautocte
všichni se hlaste
vsichni se hlaste
všichni mě chraňte
vsichni me chrante
všichni mě následujte
vsichni me nasledujte
všichni stůjte
vsichni stujte
všichni zastavte
vsichni zastavte
všichni čekejte
vsichni cekejte
všichni stát
vsichni stat

Příkazy pro ovládání lodi

dopředu
nazpět
doleva
doprava
otočit vlevo
otočit doprava
dopředu doleva
dopředu doprava
nazpět doleva
nazpět doprava
zastavit
stop
pomalu doleva
pomalu záběr doleva
pomalu doprava
pomalu záběr doprava
pomalu dopředu
pomalu záběr dopředu
pomalu nazpět
pomalu záběr nazpět
pomalu dopředu doleva
pomalu záběr dopředu doleva
pomalu záběr doleva dopředu
pomalu dopředu doprava
pomalu záběr dopředu doprava
pomalu záběr doprava dopředu
pomalu nazpět doleva
pomalu záběr nazpět doleva
pomalu záběr doleva nazpět
pomalu nazpět doprava
pomalu záběr nazpět doprava
pomalu záběr doprava nazpět
otočit dokola
vyplout
zakotvit
svinout plachtu
rozvinout plachtu
otocit vlevo
otocit doprava
dopredu
nazpet
zpet
dopredu doleva
dopredu doprava
nazpet doleva
zpet doleva
nazpet doprava
zpet doprava

Příkazy v domovní zóně

[moveitem - zobrazí menu pro posun předmětů v rámci domovní zóny

upevnit objekt | i wish to lock this down - upevnění libovolného předmětu v domovní zóně (nepoužívat na kontejnery!)
uvolnit objekt | i wish to release this - uvolnění libovolného upevněného předmětu
zajistit objekt | i wish to secure this - upevnění kontejneru v domovní zóně (zpřístupní menu Zabezpečení)
odjistit objekt | i wish to unsecure this - uvolnění upevněného kontejneru

Samozřejmě lze používat i anglické ekvivalenty (za svislou čarou), které znáte například z jiných shardů.

Další příkazy

[help - zobrazí seznam dostupných příkazů
[thesorter - zobrazí menu pro třídění předmětů v držení postavy