Jedna z hlavních dovedností pro řemeslníka v oboru černých řemesel. Je to i hlavní výrobní dovednost pro výrobu zbraní, zbroje a některých druhů nářadí.

Na většinu výrobků potřebujete mít v ruce kovářské kladivo a po ruce kovadlinu. U výroby zbraní pak ještě brusný kámen.

1)Postavte se ke kovadlině a dvojklikem ji otevřete - objeví se obrázek (gump) kovadliny s malou výhní

2)Do kovadliny dáte všechny potřebné suroviny k výrobě.

3)Dvojklik na kladivo

4)Potvrdit klikem na kovadlinu u které stojíte.

5) Pokud vám vyskočí tabulka (vlevo nahoře), pak vyberte výrobek, který chcete vytvořit, jinak pokračujte na bod 6

6)Vyčkejte až se výrobek vyhotoví. Pohyb nebo boj výrobu zruší.

  • Pokud nelze výrobek vytvořit, je to buď nesprávnou kombinací surovin, nízkou dovedností (skillem) nebo perkem. Zkontrolujte také, zda stojíte dostatečně blízko kovadliny)
  • K výrobě je vhodné používat návod (v knize nebo ve svitku). Návod zvyšuje šanci na úspěšné vytvoření výrobku, ale návod se opotřebovává.
  • Všechny potřebné suroviny, nářadí, stoly, apod. naleznete v návodu výrobku.

Pro MW wiki sepsal: Alvin