Systém úrovní - level systém

Postava se vylepšuje pomocí systému úrovní (levelů). Vždy, když dosáhne potřebné zkušenosti na úroveň, může zajít za učitelem, který ji nabídne možnost si vylepšit dovednosti. Ve světě lze nalézt NPC učitele, hlavně ve městech, nebo lze požádat o výuku zkušenější hráče (k výuce stačí nalézt libovolný neobsazený učební předmět). Každý učitel může učit jen omezenou množinu dovedností, které sám ovládá (u NPC jsou dovednosti rozdělené dle povolání). Nově založená postava začíná na úrovni 1 a následně postupuje na úroveň 2, 3, atd. Maximální úroveň, kterou bude možné dosáhnout běžnou hrou, je 40.

Zisk úrovně (levelu)

Vyšší úroveň je možné získat pomocí „sbírání“ zkušeností (expů). Ty získáváte za různé akce vykonané ve hře (blíže ZDE).

Počet potřebných zkušeností je nyní nastaven následovně:

 • počet nutných zkušeností na další úroveň = číslo další úrovně * 1000 zkušeností (2.lvl 2000 zkušeností, 10.lvl 10000 zkušeností, 40.lvl 40000 zkušeností)

Nejvyšší možný počet úrovní, které je možné získat naráz, je dvě. Jste-li tedy na 1.úrovni a dosáhnete 2000 zkušeností na další úroveň, můžete ještě navíc získat dalších 3000 zkušeností (na 3. úroveň). Dohromady tedy maximálně 5000 zkušeností naráz. Více jich získat nemůžete, dokud nezajdete za učitelem a nenecháte se naučit další úrovni a dovednostem.

K čemu je mi úroveň?

Úroveň určuje, jak je vaše postava „vyspělá“. V prvé řadě získáváte se zkušenostmi body, pomocí kterých si můžete zvedat své základní vlastnosti - sílu, obratnost a inteligenci. Tyto vlastnosti lze navyšovat v profilu postavy.

S úrovní dále dostáváte dovednostní body, které můžete (a musíte) utratit za vylepšení svých dovedností u učitele. Na výuku většinou potřebujete konkrétní peněžní obnos, který si stanovuje učitel. Za navýšení konkrétní dovednosti pak platíte dovednostními body podle výše dovednosti, kterou se učíte.

Za úroveň získáváte také perkovní body, za které si můžete vylepšovat perky své postavy. Výuka perků je popsána v samostatném článku Systém perků.

Od úrovně se také odvíjí například odolnost na některá základní kouzla.

Počet dovednostních bodů, které získáte za úroveň se liší. Záleží na úrovni, která je dosažena, a je odvozen následovně:

Počet dovednostních bodů za úroveň = 16 + dosažená úroveň (na úrovni 2 to dělá 18 bodů, na úrovni 3 je to 19, atd.)

 • Celkově tedy můžete získat 1443 dovednostních bodů
 • Hráč může přenést do další úrovně pouze tři dovednostní body. Všechny ostatní body musí rozdělit do zvolených dovedností.

Pro každou úroveň je stanoven strop, nad který se hodnota dovednosti nemůže vyšplhat:

 1. úroveň 23 %
 2. úroveň 27 %
 3. úroveň 31 %
 4. úroveň 35 %
 5. úroveň 38 %
 6. úroveň 41 %
 7. úroveň 44 %
 8. úroveň 47 %
 9. úroveň 50 %

Každou další úroveň je hranice posunuta o 2 % až do 100 % na 35. úrovni. Od 35. úrovně do 40. je již hranice konstantní. Dovednost samozřejmě nemůže překročit limit, danný povoláním.

Cena za každé další procento dovednosti se postupně zvyšuje následovně:

1 - 20 % 1 bod

21 - 40 % 2 body

41 - 60 % 3 body

61 - 80 % 4 body

81 - 100(120) % 5 bodů

Úroveň a vlastnosti postavy

Volné body do vlastností přibývají narozdíl od těch dovednostních během postupu na další úroveň. To znamená, že když třeba zrovna zabijete nějakou potvoru, ze které jsou zkušenosti, může se stát, že vám 1 bod přibude. Tento bod je volný a lze ho přidat do kterékoliv ze tří základních vlastností, která již nedosáhla maximuma pro povolání a rasu (tabulka pro maxima vlastností ZDE).

To, kdy získáte volný bod, se odvíjí od úrovně. Obecně je zisk rozdělený na 2 části. Do úrovně 20 a po úrovni 20.

Do úrovně 20 získáváte průběžně 6 bodů za úroveň.

Po úrovni 20 získáváte průběžně 4 body za úroveň.

Body dostanete následovně:

Do úrovně 20: 1 bod za každých „počet zkušeností na úroveň / 6“ (když potřebujete na další úroveň 3000 zkušeností, dostanete volný bod za každých 500 zkušeností - tedy na 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000)

Po úrovni 20: 1 bod za každých „počet zkušeností na úroveň / 4“ (když potřebujete na další úroveň 24000 zkušeností, dostanete volný bod za každých 6000 zkušeností - tady na 6000, 12000, 18000, 24000)

 • Celkově tedy můžete získat 194 bodů do vlastností (počítáno od počátečního úrovně 1)
 • Volné body přidělíte v Profilu postavy - tabulce, kterou zobrazíte dvojklikem na 1. svitek vedle vaší postavy (v paperdollu)