Podpůrná dovednost pro kouzelníka i kněze. Důležitá hlavně u kouzel založených na proměně těla, ale i předmětů. Je to ale i podpůrná dovednost u některých kněžských modliteb založených na zvyšování atributů a proměnách.