Co je to RP?

Zapomeňte na skutečný svět okolo vás

Podstatu RP, neboli „hraní role“ (role play), nelze narovnat do nějaké šablony, kterou byste se měli řídit. Každý má trochu jinou představu o RP a nelze říci, že by některá z nich byla správnější než ostatní. Jde o vaši představu, která vaše myšlenky přenese do postavy. Zapomeňte na reálný svět okolo vás a vžijte se do své postavy, kterou ve hře ovládáte. Určete si její chování, které se může dalece lišit od toho, jak se chováte v normálním životě. Podle tohoto chování reagujte na situace ve hře.

Reakce na mimoherní subjekty

Hra obsahuje spoustu čísel a různých nastavení, o kterých však postava nemůže vědět. Třeba máte 96 bodů síly, ale postava tyto body nezná. Ona jen cítí své svaly. Nebo neví, že umí bojovat s mečem na 74% maxima, jen ví, že je v tom docela dobrá.

Jaký život žít?

Již při prvním spuštění hry byste měli alespoň tušit, jaký máte cíl, a ten následovat. Nejlepší je určit si minulost své postavy. Jaké měla dětství, kde ho prožila, s kým, a tak dále. Bylo jí ubližováno, nebo si žila jako v bavlnce? Tyto otázky a některé další byste si měli položit, a také si na ně zkusit odpovědět. Postačí si to zapsat pouze do své mysli. Pokud máte trochu detailní smýšlení, můžete i vymyslet jaké šrámy a poranění postava má a jak k nim přišla. Fantazii se meze nekladou, ovšem důležité je tento vymyšlený profil postavy ve hře také dodržovat. V žádném případě toto neodkládejte. Než začnete hrát, měli byste mít obraz vaší postavy již hotový.

Samozřejmě mohou ve hře nastat situace, kdy potkáte nové přátele, či se stane něco neočekávaného, co vás donutí chování změnit. Je to opět jen vaše volba, ale stále byste měli pamatovat na to, že postava má nějakou historii a tu není možno mávnutím ruky zcela vymazat.

Nesnažte se za každou cenu chovat v určité situaci pouze tím způsobem, který je pro vás nejvýhodnější, ale zcela vybočuje z rámce chování vaší postavy. Obzvláště to platí, pokud hrajete zlou postavu nebo nějakého bručouna, který se téměř s nikým nebaví. I když byste mohli z dané situace nějakým způsobem profitovat tím, že někomu pomůžete nebo se s někým dáte do hovoru, kazíte si tak vypěstovaný charakter a později již nebudete vědět, co vlastně od své postavy chcete.

V žádném případě nemusíte vymýšlet nějaká krkolomná slovní spojení, kterými se mluvilo v dávných dobách. Můžete mluvit úplně normální češtinou (i s háčky a čárkami) nebo si vymyslet jazyk vlastní. Případně nemusíte mluvit vůbec, pokud je vaše postava němá. Rovněž se můžete naučit jazyk vaší rasy. Pokud ho umí více členů rasy, je to nejlepší cesta ve hře, jak něco říci, aniž by vám ostatní rozuměli.

Pokud hovoříte s jinými postavami, nemusíte si s nimi nutně vykat. Záleží na tom, jak si myslíte, že se vaše postava cítí. Pokud toho druhého pokládáte za někoho váženého, klidně mu vykejte. Pokud se s někým potkáte u pinty piva v hospodě, asi mu nebudete říkat „Buď pozdraven, velectěný rytíři“.

Používání zkratek je věc, která je jen velmi těžce postižitelná. Navíc v situaci, kdy rozhoduje každá vteřina, se mohou hodit. Měli byste jimi ale šetřit, co nejvíce je to možné. V nebezpečných situacích jsou hlášky typu „heal pls“ tolerovatelné, ale používání třeba onoho „pls“ v každém rozhovoru ve městě není nejlepší. Mějte na paměti, že nadměrné používání zkratek může snížit vaše hodnocení RP hry, což může mít pro vaši postavu nejrůznější dopady. Chcete-li se vyvarovat zkratek, a přesto víte, že budete potřebovat co nejrychleji něco sdělit, není nic jednoduššího než si časté fráze navolit jako makra. Naopak používání smajlíků je věc, které se vůbec bát nemusíte. V případě, že použijete :) a podobně, systém ho automaticky převede na emote typu směje se a ozve se zvuk smíchu.

Berte na něj ohled, když s někým mluvíte. Uvědomte si, v jakém oboru je vaše postava vyučena, co by mohla znát a co ne. Jako bojovník nemůžete mít ani potuchy o pojmech, které se používají třeba v oblasti alchymie, a naopak alchymista netuší, jaké údery bojovníka jsou na jaké příšery nejúčinější.

Rozhodně jsou zakázány a budou tvrdě trestány. Za vulgarismus se nepokládají slova typu „hlupáku, otrapo, hulváte, atd.“. Pokud to situace vyžaduje a vaše postava potřebuje nějakým způsobem uvolnit silněji emoce, můžete použít třeba v komiksech hojně se vyskytujících formulí typu $&#@#&@!.

Velice mocným nástrojem v Ultimě je způsob mluvy zvaný emote. Poznáte ho podle slova nebo více slov uzavřených mezi znaky hvězdičky (). Jelikož z důvodu omezených možností grafiky nelze například na někoho vypláznout jazyk, napište *vyplazuje jazyk a ostatní pochopí, co provádíte, a můžou podle toho reagovat. V žádném případě emote nevyjadřuje pocity a myšlenky vaší postavy. Je tedy nesmysl napsat třeba myslí si, že Pepa je vůl, místo toho napište raději podíval se na Pepu a zakroutil hlavou. Jak už padlo výše, na podobné emoty se budou převádět i základní smajlíci.

Abyste se nemuseli každému popisovat, můžete si ve hře sepsat, jak vaše postava vypadá a jak na první pohled vystupuje. U své postavy v paperdollu naleznete svitek „Profil postavy“, který, když rozkliknete, zobrazí dialog s tímto popisem, dalšími informacemi a libovolným obrázkem, tzv. avatarem. Pokud máte vybraného avatara, zobrazuje se tento obrázek také při náhledu (najetí myší) na postavu.

Popis postavy i obrázek avatara můžete u sebe v Profilu postavy libovolně měnit. Více viz. Avataři ve hře.

Není vyjímkou, že některé GM dávají známku i na základě pěkně napsaného profilu postavy. Je tedy ve Vašem vlastním zájmu, si profil postavy vyplnit!

Co je to OOC?

Je to zkratka anglického výrazu Out of Character, doslovný český překlad je Mimo charakter. Znamená to tedy veškeré situace, které nesouvisí s vaší postavou ve hře, nejčastěji se tato zkratka spojuje s mluvením, když se začnete s kamarádem domlouvat, v kolik půjdete na fotbal nebo na pivo.

Také to jsou situace ve hře, kdy se nezachováte podle toho, jak jste si určili, že se vaše postava má chovat. Toto už nelze z naší strany příliš hlídat, ale mělo by být ve vašem zájmu to dodržovat. Ve většině případů si užijete více zábavy, než kdybyste zvolili tu pro vás nejprospěšnější cestu.

Na Manawydanu je OOC striktně zakázáno, neboť k tomu není nejmenší důvod a ostatním tak kazíte hru. Pro komunikaci použijte některý z dlouhé řady programů jako třeba ICQ, UOAutomap, IRC a podobně. Manawydan by neměl být používán jen jako obrázkový chat.

Dříve na Manawydanu fungoval systém rozšířeného přesvědčení, který se nakonec stal pro současné i budoucí podmínky složitý a zbytečný. Nyní se nacházíme ve stavu, kde máme 3 hlavní přesvědčení. Dobré, neutrální a zlé.

Přesvědčení má určit, jak by se vaše postava měla v daných situacích chovat, není to však závazné. Někdy přesvědčení může ovlivnit dialogy s NPC či úkoly od nich a dokonce i úkoly od GM.

Různé druhy přesvědčení si nyní ukážeme na třech velmi podobných příkladech. Jsou to jen přiklady a nikdo neříká, že se podle nich musíte chovat. Příklady pouze nastiňují události, které by se mohly udát.

Dobré postavy a tvorové ochraňují nevinnost. Zlé postavy a tvorové nevinné kazí a ničí, buďto pro zábavu nebo pro zisk.

„Dobro“ znamená lásku k bližnímu, respektování života a uznávání důstojnosti myslících bytostí. Dobré postavy dokáží činit oběti pro dobro ostatních.

„Zlo“ znamená utlačování, ubližování a zabíjení ostatních. Někteří zlí tvorové prostě nemají žádný vztah k nikomu jinému a zabíjejí bez váhání a výčitek, pokud jim to pomůže. Jiní aktivně a vědomě konají zlo, zabíjejíce pro potěšení, nebo z povinnosti vůči zlému božstvu nebo mistrovi.

Tvorové, kteří jsou neutrální, mají zábrany zabít nevinné, ale postrádají odhodlání a chuť obětovat něco pro dobro ostatních, aby jim pomohli nebo je ochránili. Neutrální tvor se řídí svým osobním vztahem k někomu jinému. Např. je schopen se obětovat při ochraně své rodiny nebo třeba i své vlasti, neudělá to však pro cizince, kteří s ním nemají nic společného.

Být dobrý nebo zlý může být vědomé rozhodnutí, jako je tomu např. u paladina, který se pokouší žít podle svých ideálů, nebo zlého kněze, který působí bolest, aby se vyrovnal svému bohu. Pro většinu lidí to však znamená postoj, kterého si jsou sice vědomi, ale nijak o něj neusilují. Být neutrální mezi dobrem a zlem obvykle znamená postrádat něco z jedné nebo druhé strany, pro někoho to však znamená pozitivní, vyrovnaný a vyvážený postoj k životu. Podle nich je rovnováha mezi oběma extrémy, dobrem i zlem, ten nejlepší možný způsob žití.

Zvířata a ostatní tvorové nemající žádnou morálku a nezávislé vědomí jsou neutrální - nejsou ani zlá, ani dobrá. I smrtelně jedovatí hadi nebo tygři žeroucí lidi jsou neutrální, protože postrádají schopnost zvažovat své akce z hlediska morálky.

Zákonní tvorové říkají pravdu, dodržují sliby, uznávají autority, ctí tradice a odsuzují ty, kteří nesplnili svou povinnost. Chaotičtí tvorové se řídí svými instinkty, nemají rádi, když jim někdo říká, co mají dělat, upřednostňují nové myšlenky před tradicí a dodrží své slovo, jen když mají pocit, že by měli.

„Zákon“ znamená čest, důvěryhodnost, poslušnost vůči autoritám a spolehlivost. Na druhou stranu to může znamenat také konzervatizmus, tradicionalizmus, neschopnost vytvořit si vlastní názor a neschopnost se přizpůsobit. Ti, kdo vědomě upřednostňují zákonné chování, říkají, že pouze zákonné chování vytváří společnost, v níž se lidé mohou spolehnout jeden na druhého a dělat ta správná rozhodnutí u vědomí toho, že ostatní budou jednat tak, jak mají.

„Chaos“ znamená svobodu, přizpůsobivost a pružnost. Na druhou stranu to může znamenat i bezstarostnost, odpor vůči legitimním autoritám, svévolné jednání a nespolehlivost. Ti, kdo upřednostňují chaotické chování, říkají, že pouze neomezovaná osobní svoboda dovoluje lidem se plně projevit a umožní tak společnosti vytěžit maximum z potenciálu každého svého člena.

Lidé, kteří jsou neutrální z hlediska zákona a chaosu, mají normální respekt vůči autoritám a nepociťují ani potřebu je poslouchat ani se vůči nim bouřit. Jsou čestní, ale mohou se uchýlit ke lži nebo podvodu.

Oddanost zákonu nebo chaosu může být vědomé rozhodnutí, mnohem častěji je to však výsledkem charakteristického rysu osobnosti. Neutralita s ohledem na zákon nebo chaos je obvykle stav, kdy tvor necítí nutkání jednat vždy nějakým určitým způsobem. Někteří neutrálové však svůj postoj nadřazují zákonu či chaosu s tím, že oba tyto extrémy mají svá úskalí a nevýhody, takže kompromis mezi nimi je ideální východisko.

Zvířata a ostatní tvorové nemající žádnou morálku a nezávislé vědomí, jsou neutrální. Psi mohou být poslušní a kočky nespoutané, postrádají však schopnost zvažovat své akce z hlediska morálky, takže nemohou být opravdu zákonní nebo chaotičtí.

Představte si, že narazíte na kupce, kterého ohrožují dva bandité. Postava s dobrým přesvědčením se nejspíše pokusí pomoci kupci a za své služby si nic nebude žádat ani brát.

Představte si, že narazíte na kupce, kterého ohrožují dva bandité. Postava s neutrálním přesvědčením buď uteče a schová se nebo kupci pomůže a naoplátku si bude žádat odměnu, případně si nabízenou odměnu veme.

Představte si, že narazíte na kupce, kterého ohrožují dva bandité. Postava se zlým přesvědčením buď zabije bandity a kupce okrade sama nebo pomůže banditům a šábne se s nimi o kořist a nebo počká, až kupce okradou, zabije bandity, okradeje a pak ještě zabije kupce a veme mu koně…