Jedna z hlavních dovedností pro řemeslníka v oboru černých řemesel. Je to i hlavní výrobní dovednost pro výrobu řemeslnických nástrojů, nářadí, ale i šperků a drátěného a kroužkového brnění.

Drátenické nástroje a potřeby

Na většinu drátenických výrobků budete potřebovat kleště , drátenické nářadí a drátenický stůl .

Postup výroby drátenického výrobku

1) Dvojklik na drátenické nářadí (drátenické nářadí musí být v batohu) objeví se obrázek (gump) dřevěné bedny

2) Přesunete potřebné suroviny do bedny (kleště nechte v batohu)

3) Stoupněte si blízko (1-2 pole) drátenického stolu

4) Dvojklik na kleště

5) Kliknutí a potvrzení cíle (targetu) na drátenické nářadí

6) Pokud vám vyskočí tabulka (vlevo nahoře), pak vyberte výrobek, který chcete vytvořit, jinak pokračujte na bod 7

7) Vyčkejte než se výrobek vyhotoví (pohyb výrobu ruší, stejně tak boj)

  • Pokud nelze výrobek vytvořit, je to buď nesprávnou kombinací surovin, nízkou dovedností (skillem) nebo perkem. Zkontrolujte také, zda stojíte dostatečně blízko stolu)
  • K výrobě je vhodné používat návod (v knize nebo ve svitku). Návod zvyšuje šanci na úspěšné vytvoření výrobku, ale návod se opotřebovává.
  • Všechny potřebné suroviny, nářadí, stoly, apod. naleznete v návodu výrobku.