Důležitá dovednost pro kněze s dobrým přesvědčením (v linii dobro-zlo). Poskytuje bonus u modliteb na straně Dobra. Bonus spočívá v zesílení modliteb pro stranu Dobra a oslabení pro stranu Zla.

Dovednost je tedy důležitá hlavně pro kněze a poustevníky, kteří stojí na straně Dobra. Modlitby jsou vždy pozitivní.

Důležité je zde zmínit pojem PEN. Více o PEN: PEN systém