Znalost výbušnin je perk umožňující manipulaci s výbušninami a jejich následné použití. Čím vyšší tato znalost bude, tím menší je riziko selhání při aktivaci výbušniny a její efektivnější použití. Tento perk plně nahrazuje dovednost Výbušniny.

Výbušniny můžou být několika druhů :

  • Výbušniny s účinkem na jeden cíl – po hození výbušniny na cíl je v případě úspěchu zasažen pouze tento jeden cíl
  • Výbušniny s plošným účinkem – po hození na cíl zasáhne i oblast 5 políček okolo cíle, resp. místa dopadu. Plný efekt výbušniny je ale pouze v místě dopadu. Směrem od místa dopadu je účinek slabší (podobně jako u kouzla ohnivá koule- fireball).
  • Časované výbušniny – jsou výbušniny, kde od doby aktivace do okamžiku výbuchu uplyne určitý definovaný čas. Většinou mají plošný účinek a dělají poměrně velké poškození

Každá výbušnina se aktivuje dvojklikem. Pouze některé speciální případy mají jiný způsob aktivace, který je u nich popsaný. Po aktivaci se efekt výbušniny již nedá zastavit. Samovolné proběhnutí efektu nastane za 3 sekundy po aktivaci výbušniny. Samozřejmě za předpokladu, že hráč nepoužije výbušninu dřív. U některých výbušnin je doba od aktivace po průběh efektu jiná. Pak je to popsáno u konkrétní výbušniny.

Čas potřebný na aktivaci výbušniny je závislý na obratnosti postavy, její znalosti výbušnin a samozřejmě i na síle (složitosti) výbušniny.

Sila výbušniny – výše hlavní výrobní dovednosti potřebné pro výrobu výbušniny

Znalost výbušnin – bonus závislý na stupni perku „Znalost výbušnin“. Alchymisté zaměřeni na výbušniny tento perk nepotřebují a místo perku se u nich počítá výše dovednosti „Výbušniny“

Obratnost postavy - maximální obratnost v momentě útoku včetně všech bonusů z vybavení, nebo lektvarů.

V případě úspěšné aktivace se zobrazí zaměřovač a je možné hodit výbušninu na cíl. Ve fázi aktivace je možné postavu která výbušninu aktivuje přerušit úspěšným zásahem. V tom případě dojde k samovolné aktivaci výbušniny a uvolnění efektu na postavu která prováděla aktivaci výbušniny. Výbušninu je možné hodit i na terén, není potřeba „živý“ cíl.

Při aktivaci výbušniny je vždy určitá šance na selhání. Při selhání proběhne efekt okamžitě a zasáhne postavu, která se snaží výbušninu použít. Pro efektivní aktivaci výbušnin je potřeba se naučit perk „Znalost výbušnin“. Čím vyšší stupeň perku, tím menší šance na selhání při aktivaci výbušniny. Stejně jako při určení času aktivace je u alchymistů s dovedností „Výbušniny“ nahrazen perk touto dovedností.

Maximální šance na úspěšnou aktivaci výbušniny je 95 %.

Po aktivaci výbušniny je potřeba ji použít. To se obvykle provádí hozením výbušniny na cíl. Některé druhy výbušnin můžou mít jiný způsob použití, který je ale popsaný u každé specifické výbušniny zvlášť. Zásah cíle není automatický, ale postava musí mít určité předpoklady.

Šance na zásah cíle závisí od poměru obratnosti útočníka a obránce a a také od síly útočníka a vzdálenosti obránce. Čím větší vzdálenost a obratnost obránce, tím nižší šance že ho útočník zasáhne.

Maximální šance na zásah je 95 %.

V případě neúspěchu výbušnina cíl nezraní a náhodně v okolí 1 až 5 polí od cíle se zobrazí efekt výbuchu (oheň, chlad, kyselina, nebo výboj). V případě plošných výbušnin se ale ještě otestuje, zda se v okolí 5 polí od místa výbuchu (akční rádius plošné výbušniny) nenachází nějaký cíl. V případě že ano, tak tento cíl obdrží poškození v závislosti na typu výbušniny a vzdálenosti od místa výbuchu.

Např. do skupinky 5 skřetů vrhnu výbušninu s plošným efektem. Zaměřím šamana v středě. Netrefím ale šamana. Výbušnina dopadne ve vzdálenosti 3 políčka od něho. Na tom políčku se ale právě nachází skřetí válečník. Ten obdrží plné poškození od výbušniny. Díky plošnému efektu výbušnina zasáhne i šamana, ale obdrží jenom 50 % poškození, protože je 3 políčka od místa dopadu (výbuchu). V oblasti se ještě nachází jeden skřetí válečník, a to 5 polí od místa dopadu. Ten obdrží pouze 10 % zranění. Další skřeti jsou dále jako 5 polí a tak je výbušnina nezraní.

Výbušniny, na které jsou potřeba dovednosti alchymie a výbušniny ve výši 15 - 60 % :

Prskavka - Po výbuchu způsobí 1 – 3 bodů ohnivého zranění a má grafický efekt prskavky

Slabá ohnivá náplň - Náplň do ohnivé pasti. Způsobuje 20 – 30 bodů ohnivého zranění. Efekt je plošný a zasahuje 5 polí okolo místa výbuchu. Plný efekt výbušniny je ale pouze v místě dopadu. Směrem od místa dopadu je účinek slabší

Slabá kyselinová náplň - Náplň do kyselinové pasti. Způsobuje 20 – 30 bodů zranění kyselinou. Efekt je plošný a zasahuje 5 polí okolo místa výbuchu. Plný efekt výbušniny je ale pouze v místě dopadu. Směrem od místa dopadu je účinek slabší

Střední ohnivá náplň - Náplň do ohnivé pasti. Způsobuje 35 – 50 bodů ohnivého zranění. Efekt je plošný a zasahuje 5 polí okolo místa výbuchu. Plný efekt výbušniny je ale pouze v místě dopadu. Směrem od místa dopadu je účinek slabší

Střední kyselinová náplň - Náplň do kyselinové pasti. Způsobuje 35 – 50 bodů zranění kyselinou. Efekt je plošný a zasahuje 5 polí okolo místa výbuchu. Plný efekt výbušniny je ale pouze v místě dopadu. Směrem od místa dopadu je účinek slabší

Silná ohnivá náplň - Náplň do ohnivé pasti. Způsobuje 60 – 90 bodů ohnivého zranění. Efekt je plošný a zasahuje 5 polí okolo místa výbuchu. Plný efekt výbušniny je ale pouze v místě dopadu. Směrem od místa dopadu je účinek slabší

Silná kyselinová náplň - Náplň do kyselinové pasti. Způsobuje 60 – 90 bodů zranění kyselinou. Efekt je plošný a zasahuje 5 polí okolo místa výbuchu. Plný efekt výbušniny je ale pouze v místě dopadu. Směrem od místa dopadu je účinek slabší

Výbušniny, na které jsou potřeba dovednosti alchymie a výbušniny ve výši 30 % a také znalost perku "Mistr výbušnin 1. stupně"

Alchymistický oheň - Po výbuchu způsobí cíli 20 – 30 bodů ohnivého zranění. Zasahuje pouze jeden cíl

Kyselina - Způsobuje cíli 7-12 bodů zranění kyselinou a poleptá kovové zbroje v rozsahu 12 – 20 bodů (sníží durabilitu). Kovové zbroje jsou plátová, kroužková a drátěná

Mrazivý polibek - Způsobí 8 – 12 bodů chladem a zmrazí (paralyzuje) cíl po dobu (40 / Cold resist cíle) sekund. Paralýza je nezrušitelná zraněním. Zasahuje pouze jeden cíl

Výboj energie - Způsobí cíli 12 – 25 bodů zranění elektřinou. Zasahuje pouze jeden cíl

Výbušniny, na které jsou potřeba dovednosti alchymie a výbušniny ve výši 50 % a také znalost perku "Mistr výbušnin 2. stupně"

Plamenný bič - Po výbuchu způsobí cíli 45 – 60 bodů ohnivého zranění. Zasahuje pouze jeden cíl

Bahenní plyn - Způsobuje 30 – 50 bodů zranění kyselinou všem cílům 5 polí okolo místa dopadu

Ledová tříšť - Způsobí 15 – 20 bodů zranění chladem a zmrazí (paralyzuje) cíl po dobu (100 / Cold resist cíle) sekund. Paralýza je nezrušitelná zraněním. Zasahuje pouze jeden cíl

Šokující dotek - Způsobí cíli 30 – 50 bodů zranění energií. Zasahuje pouze jeden cíl

Výbušniny, na které jsou potřeba dovednosti alchymie a výbušniny ve výši 70 % a také znalost perku "Mistr výbušnin 3. stupně"

Dračí dech - Po zásahu způsobí 40 – 60 bodů ohnivého zranění. Efekt je plošný a zasahuje 5 polí okolo místa výbuchu. Plný efekt výbušniny je ale pouze v místě dopadu. Směrem od místa dopadu je účinek slabší

Pomsta přírody - Způsobuje 40 – 50 bodů zranění kyselinou a poleptá kovové zbroje v rozsahu 12 – 20 bodů (sníží durabilitu). Kovové zbroje jsou plátová, kroužková a drátěná. Efekt je plošný a zasahuje 5 polí okolo místa výbuchu. Plný efekt výbušniny je ale pouze v místě dopadu. Směrem od místa dopadu je účinek slabší

Ledový dech - Způsobí 20 – 25 bodů zranění chladem a zmrazí (paralyzuje) cíl po dobu (100 / Cold resist cíle) sekund. Paralýza je nezrušitelná zraněním. Efekt je plošný a zasahuje 5 polí okolo místa výbuchu. Plný efekt výbušniny je ale pouze v místě dopadu. Směrem od místa dopadu je účinek slabší

Děsivá bouře - Způsobí 40 – 70 bodů zranění. Efekt je plošný a zasahuje 5 polí okolo místa výbuchu. Plný efekt výbušniny je ale pouze v místě dopadu. Směrem od místa dopadu je účinek slabší

Výbušniny, na které jsou potřeba dovednosti alchymie a výbušniny ve výši 90 % a také znalost perku "Mistr výbušnin 4. stupně"

Zemětřas - Po uplynutí 10 sekund od aktivování dojde k masivní explozi, která způsobuje 160 – 200 bodů poškození. Druh poškození je 50 % fyzické a 50 % ohnivé. Efekt je plošný a zasahuje 5 polí okolo místa výbuchu. Plný efekt výbušniny je ale pouze v místě dopadu. Směrem od místa dopadu je účinek slabší. Zemětřas je možné aktivovat použitím zapalovače na výbušninu, nebo hodit na zemětřas aktivovanou prskavku