Trénovatelná dovednost dostupná pro všechna povolání. Umožňuje kutat a třídit různé druhy rud.

Hornictví je trénovatelný skill, což znamená, že ho může provozovat kdokoliv. Samozřejmě, že jen mistři černých řemesel můžou být nejlepší horníci.

Ke kopání je potřeba mít v ruce krumpáč . Pokud je v batohu lopata , bude se nakopaná zemina házet rovnou do batohu.

Použitím krumpáče na zem (v regionu vedeném jako důl) se nakope hromada natěženého kamení.

Hromadu natěženého kamení je potřeba vytřídit (dvojklik na hromadu).

Vytříděním hromady kamení se získají (v závislosti na skillu hornictví a nastavení dolu):

Kovové rudy jsou hlavní surovinou pro výrobu kovů a slitin, viz Slévárenské nástroje a potřeby.

Ledová tříšť časem v batohu roztaje. Pokud je v batohu plech na pečení, získáte sůl. Vytřídením ledové tříště před roztáním se získá ledový kámen.

Sopečná hornina lze vytřídit na síru.

Hlína lze vymýt a získat tak drahé kameny a různé druhy kovového prachu.

Pomůcky: vymývací miska, nádoby na vodu.

Do vymývací misky vložit hlínu a nádoby s vodou. Na vymytí jedné hromady hlíny je potřeba 1l vody. Do vymývací misky se vejde max. 5l vody a hlíny. Přes kontextové menu misky (klik pravým na misku v batohu → vymýt) vymýt hlínu.

Tak lze získat zlatý, železný a olověný prach a různé druhy drahokamů.

Pro MW wiki sepsal: Beddy

 • Křemenný písek
 • Chalkopyrit
 • Cínovec
 • Galenit
 • Bauxit
 • Krevel
 • Argenit
 • Grafit
 • Aurit
 • Ilmenit
 • Chromit