Theurgickou knihu. Vyrábí truhlář/řezbář.

Theurgické kameny. Vyrábí truhlář/řezbář.

Rydlo, libovolné jednoruční kladivo.

Věc na okouzlení - okouzlit jde cokoliv co je 1ks a nejde to stackovat, účinek se ale zatím projeví jen na zbraních a CS3 zbraních.

Trochu místa, nějaké ty dovednosti (Očarování), nějaká ta Očarování (vyrábí alchymista) a Orichalcum.

Pomocí rydla (použít), kladiva (v ruce), Očarování a Orichalca poblíž vytvoříte z teurgických kamenů runy.

Na zem postavíte Theurgickou knihu, okolo rozmístíte do vzorce patřičné runy. Na jednu z run umístíte očarovávaný předmět.

Použijete knihu…

Runa cíle = jako zaměřovač (kříž s kolečkem uprostřed); na ni se pokládá očarovávaný item

Runa dočasného okouzlení = runa se „Z“.

Elementální runy poznáte podle suroviny potřebné k jejich rytí.

V gumpu je víc obrázků, některé nemají tlačítka - ty jsou zatím nevyužité.

Základní slova: (víc jich není, takže případné pokusy jsou na nic!)

Ohnivé okouzlení:

Runa ohně, runa dočasná, runa cíle, vše rovně za sebou vpravo dolů od Theurgické knihy.

Ledové okouzlení:

Runa ledu, dočasná, cíl, vše rovně za sebou vlevo dolů od knihy.

Kyselinové okouzlení:

Runa kyseliny, dočasná, cíl, vše rovně za sebou doleva nahoru od knihy.

Elektrické okouzlení:

Runa energie, dočasná, cíl, vše rovně za sebou doprava nahoru od knihy.

Magické očarování:

Runa magie vlevo nahoru od knihy, runa dočasná přímo nad knihu, runa cíle doprava nahoru od knihy - taková skoba kolem knihy.

Čas omezeného očarování se počítá podle skillu očarování.

Pokud při tvorbě runy použijete silnější očarování, roste obtížnost očarování.

Elementální očarování přidává přímo damage (ignorujte „%“ v popisu zbraně, odstraní se a přeloží patchem), magické očarování zvýší šanci zásahu a část poškození změní v magické.