Seznam příkazů pro ochočené pety, NPC a summony:

(na jednom řádku jsou vždy příkazy které dělají to samé)

přijď, pojď sem, k noze, ke mně

polož, zahoď

aport, přines

seber, vezmi, vem

dones

následuj, sleduj

přijmi přítele

ochraňuj, chraň

zabij, znič

zaútoč, rozsápej, rozkousej

hlídej, střež

hlas se

stop, přestaň

následuj mě, pojď za mnou, sleduj mě

najmi

všichni ke mně, všichni k noze

všichni následujte, všichni za mnou

všichni chraňte, všichni ochraňujte

všichni zastavte, všichni stát

všichni zabijte

všichni zaútočte

všichni se hlaste

všichni mě chraňte

všichni mě následujte

jsi volný, nechci tě, propouštím tě

máš nového pána, máš novou paní, teď jsi jeho, teď jsi její

stůj, zastav, čekej, stát

všichni stůjte, všichni zastavte, všichni čekejte, všichni stát

chraň mě, ochraňuj mě

  • Pozor! Ochočený summon se musí nejprve vycvičit, než začne poslouchat některé z příkazů! O výcviku níže.
  • Všechna NPC/peti/summoni taky nemusí reagovat na všechny zde uvedené příkazy (některé jsou určeny výhradně nějaké skupině)

    Základní postup:

K ochočování je potřeba zvíře a odpovídající dovednosti (dovednost ochočování, dovednost znalost zvěře).

Ochočovat lze pouze neagresivní zvíře - pokud na lovce (nebo lovec na něj) útočí, nelze ochočovat.

Zvířeti je nutno nabídnou něco nějaký pamlsek - při aktivním použití (modrá tečka ve skillech) Ochočování je hráč nejprve vyzván aby zaměřil jídlo v batohu, potom zvíře.

Časem přibude i možnost použít laso, klec, lovecké drogy.

Mám zvíře - co s ním?

Zvíře které je čerstvě chyceno nic neumí. Neumí poslouchat, neumí nosit jezdce, umí jen loudit další kousek žvance.

Ten kdo zvíře ochočil ho může naučit různé kousky. Ale pozor, málo které zvíře je tak inteligentní aby se naučilo všechno! Začněte výuku příkazy které považujete za nutné, a pak teprve zkuste i některé vedlejší. Např. koně pro jízdu nejprve naučte nosit jezdce a zastavit na povel, pak teprve přemýšlejte o ostatních věcech.

Zvíře se naučí povely tak že je před ním trpělivě vyslovujete. Pokud zvíře reaguje (emote nad zvířetem) je vše v pořádku a zvíře se učí. Pokud nereaguje, tak se již další kousky nenaučí.

Možné povely:

„Zůstaň“ - Zvíře zůstane stát na místě. Lehký povel.

“Hlídej mě“ - Zvíře bude bránit majitele před útočníky. Normální povel.

„Hlídej“ – zvířeti je možné zadat příkaz bránit vybranou osobu, nebo tvora. Těžký povel.

“Zaútoč“ – Zvířeti je možné zadat povel zaútočit na vybraného tvora. Těžký povel.

“Sedlo“ - Zvíře se stane jezdeckým, pokud je to možno. Normální povel.

“Náklad“ - Zvíře se stane nákladním, pokud je to možno. Těžký povel.

“Klid“ – původně agresivní zvíře přestane napadat okolní neagresivní tvory (samozřejmě se může bránit). Velmi těžký povel.

Příklad:

Rád bych jezdeckého koně. Začnu tedy tím že vyrazím do lesa a nějakého si ochočím - třeba Norika. Nabídnu mu krajíc chleba, a začnu na něj mluvit (skill Ochočování).

Po úspěšném ochočení ho začnu učit hlavní povel - „Sedlo“ aby se naučil nosit jezdce.

Opakuji tedy „Norik Sedlo“ tak dlouho až se to naučí - občas na něj zkuste sednout, zda se to již povedlo.

POZOR - PRO NASEDNUTÍ NA KONĚ JE POTŘEBA SKILL JEZDECTVÍ 10 !!!

Je dobře umět svého koně taky zastavit - „Norik Zůstaň“.

No a co udělat z něj klidného dobráka - „Norik Klid“ ? Ne, bohužel, koník již přestal reagovat na učení, bude to prostě normální jezdecký hajzlík.

Propuštění tvora: Release, jsi volný, nechci tě, propouštím tě

Vedení tvora: Come, přijď, pojď sem, k noze, ke mně

Mounti: Potřebných slotů: Ostatní bojová zvěř: Potřebných slotů:
Lama 6 Divoké prase 8
Achaltekin, Norik, Brumby 8 Lesní vlk 7
Morgan 10 Šedý vlk 12
Palomino 12 Horský vlk 13
Mládě lesního raptora 10 Černý vlk 14
Samice lesního raptora 14 Orel 12
Samec lesního raptora 16 Černý medvěd 21
Mládě hlubinného raptora 11 Hnědý medvěd 29
Samice hlubinného raptora 15 Puma 25
Samec hlubinného raptora 17 Obří had 19
Gorila 26
Medvěd Grizzly 35
Lední medvěd 32
Zmije 9
Obří netopýr 8
Polární vlk 15
Divoký pes 7
Válečný pes 9
Anakonda 12