Pomoc

Kněz žádá pomoc od svého boha pro cílovou bytost.

Pomoc obnáší bonus k šanci na zásah a dočasné životy.

Mantra: X, pomoz

Mana: 10

Reagence: 1x Česnek

Doplňkový skill: PENP (bonusové životy, 10 - 40 podle Víry, +/- 30 za A/N, max. 50% maxima životů cíle)

Doplňkový skill: PENP (bonus k šanci na zásah, 0 - 40 podle Víry, +/- 40 za A/N)

Doplňkový skill: Meditace a Astrologie (timer, max. 920 sekund)

Sféra a obtížnost: požehnání, 0

Obří síla

Dočasně zvýší Sílu cíle.

Mantra: X, posil

Mana: 10

Reagence: 1x Kořen Mandragory

Doplňkový skill: Proměny (bonus k síle, min. +5, max. 1/3 původní síly)

Doplňkový skill: Meditace a Astrologie (timer, max. 920 sekund)

Sféra a obtížnost: požehnání, 0

Uzdrav zranění

Uzdraví cíli zranění.

Mantra: X, uzdrav zranění

Mana: 15

Reagence: 2x Pavučina, Posvěcená voda

Doplňkový skill: PENP (uzdravené životy, 15 – 25, +/- 15 za A/N)

Doplňkový skill: Anatomie (bonus, až 20%)

Sféra a obtížnost: přímé léčení, 1 (bonus z Anatomie)

Sféra a obtížnost: přímé léčení, 0 (bez bonusu z Anatomie)

  • pozn. Pokud kněz nedokáže seslat obtížnost 1 ale zvládne obtížnost 0, pak nedostane bonus z Anatomie.

Potlač projevy jedu

Dočasně chrání cíl před účinky jedu.

Mantra: X, potlač projevy jedu

Mana: 10

Reagence: 1x Obvaz

Doplňkový skill: Anatomie (síla jedu na který zabírá)

Doplňkový skill: Víra a Anatomie (timer, max. 920 sekund)

Sféra a obtížnost: nepřímé léčení, 0

Odolnost

Modlitba přidá dočasně staminu. (zvýší maximum, aktuální stav staminy; po ukončení oboje odebere)

Mantra: X, utuž

Mana: 10

Reagence: 1x Česnek, 1x Kořen Mandragory

Doplňkový skill: PENP (bonusová Stamina, 10 - 40 podle Víry, +/- 30 za A/N, max. 50% maxima staminy cíle)

Doplňkový skill: Astrologie (timer, 920 sekund)

Sféra a obtížnost: požehnání, 0

Jemný odpočinek

Ochrání tělo před zetlením

Mantra: X, uchovej tělo

Mana: 10

Reagence: 2x Česnek

Doplňkový skill: Víra + Proměny (timer, max. 1800 sekund)

Úspěšné odolání: neodolává se

Sféra a obtížnost: požehnání, 1

Způsob zranění

Kněz po seslání této modlitby způsobí cíli dotekem zranění.

Pro modlitbu je použit upravený útok holou rukou - je použita dovednost Zápasení, nebo (Obratnost - 20), podle toho co je víc.

Zranění je uděleno i pokud nedojde k průrazu zbroje; štít zranění vykryje.

Mantra: X, zraň víc

Mana: 15

Reagence: 2x Rulík zlomocný, Prokletá voda

Doplňkový skill: PENN (magické zranění, 15 – 25, -/+15 za A/N)

Doplňkový skill: Anatomie (bonus ke zranění, až 20%)

Doplňkový skill: Meditace (timer, max. 720 sekund nebo do Úspěšného zásahu)

Úspěšné odolání (odolává cíl zranění, ne kněz): poloviční účinek magického zranění

Sféra a obtížnost: přímé zranění, 1 (bonus z Anatomie)

Sféra a obtížnost: přímé zranění, 0 (bez bonusu z Anatomie)

  • pozn. Pokud kněz nedokáže seslat obtížnost 1 ale zvládne obtížnost 0, pak nedostane bonus z Anatomie)

Nižší Očistění

Modlitba se pokusí odstranit všechny kouzla, modlitby, účinky nápojů a dovedností negativně ovlivňujících atributy cíle (Sílu, Obratnost, Inteligenci).

Mantra: X, uzdrav tělo

Mana: 10 + 3 za každou vyléčenou věc; při neÚspěšném pokusu 40 + 0

  • Cena many nepřechází do životů. (modlitba by vás neměla zabít)

Reagence: Posvěcená voda, Svitek Duše

Doplňkový skill: Víra + Magická odolnost (odstranění kouzel)

Doplňkový skill: Víra + Meditace (odstranění modliteb)

Doplňkový skill: Víra + Anatomie (odstranění nápojů/dovedností)

Sféra a obtížnost: nepřímá léčba, 1

Scel

Účinnější verze modlitby Sprav.

Oprava předmětů, včetně magických. Trvale sníží max. durabilitu.

Mantra: X, scel předmět

Mana: 10

Rozsah: jeden předmět zaměřený v batohu kněze

Reagence: Orichalcum

Doplňkový skill: Meditace (omezení maximální hmotnosti předmětu, max. 150 kamenů)

Doplňkový skill: Víra (poškození max. durability při opravě)

Sféra a obtížnost: Manipulační, 2

Odstraň paralýzu

Modlitba se pokusí vyléčit paralýzu cíle. Nemá vliv na spánek.

Mantra: X, odstraň paralýzu

Mana: 10

Reagence: 2x Česnek, 1x Ženšen, 1x Kořen Mandragory

Doplňkový skill: Meditace + Víra + Proměny (šance na vyléčení)

Sféra a obtížnost: nepřímá léčba, 0

Ochraň ostatní

Kněz na sebe přebírá část zranění chráněné osoby.

Mantra: X, ochráním

Mana: 10

Rozsah: jedna bytost, nelze zacílit Avatara nebo někoho kdo je už chráněn touto modlitbou

Reagence: 2x Česnek, Železný prach

Doplňkový skill: Víra (převedené poškození, 10 - 50%

Doplňkový skill: Magická osolnost a Meditace (timer, max. 920 sekund)

Sféra a obtížnost: požehnání, 1

Ticho

Modlitba blokuje magické a zvláštní schopnosti, které vyžadují pro své použití mluvení.

(kouzlení, modlení, bardské dovednosti, zpěv harpie atd.)

Mantra: X, umlč

Mana: 10

Reagence: 2x Česnek

Doplňkový skill: Proměny (timer, maximálně 120 sekund)

Úspěšné odolání: modlitba neúčinkuje

Sféra a obtížnost: prokletí, 0

Sféra a obtížnost: nepřímé zranění, 2

Pokud kněz zvládne alespoň jednu z obtížností, je schopen modlitbu seslat.

Sonický úder

Modlitba zesílí knězův hlas do té míry že zraňuje.

Mantra: X, tvůj hněv ať zní

Mana: 10

Reagence: svitek Kázání

Doplňkový skill: Víra (fyzické zranění, podle Víry Rozsah 10-10 až 10-25) * pozn. fyzické zranění, ignoruje se zbroj

Úspěšné odolání: modlitba neúčinkuje. Při odolávání bonus za tělesnou stavbu.

Sféra a obtížnost: přímé zranění, 1

Povolej Avatara II.

Bůh sešle knězi svého Avatara.

Avatar II. stupně je beztvarý obláček, který se dosti rychle pohybuje poblíž kněze.

Je částečně hmotný.

Schopnosti Avatara II. stupně:

  • Sdílení života. (viz. Avatar I.)
  • Regenerace životů. (viz. Avatar I.)
  • Štít. Avatar kryje kněze jako štít a zvyšuje mu tak fyzickou odolnost. Kvalita krytí je závislá na knězovo dovednosti Povolávání.

Mantra: X, sešli svého štítonoše

Mana: 15

Reagence: Ženšen, Železný prach

Doplňkový skill: Povolávání (životy Avatara)

Doplňkový skill: Víra a Astrologie, Povolávání (timer, max. 1440 sekund)

Sféra a obtížnost: vyvolání Avatara, 0

Nezjistitelné přesvědčení

Kněz ochrání cíl modlitby před jakoukoliv detekcí přesvědčení.

Mantra: X, skryj vnitřní pohnutky

Mana: 10

Reagence: Krvavý mech, Česnek

Doplňkový skill: Astrologie a Magická osolnost (timer, max. 920 sekund)

Sféra a obtížnost: požehnání, 1 nebo prokletí, 2

  • Pokud kněz zvládne alespoň jednu z obtížností, je schopen modlitbu seslat.