Ztrestej

Poustevnická

Kněz svolává boží hněv pro cílovou bytost.

Mantra: X, ztrestej

Mana: 7

Reagence: -

Doplňkový skill: PENN (zranění 4 – 7, -/+2 za A/N)

Sféra a obtížnost: - (poustevnickou může kdokoliv)

Kletba

Modlitba naplní protivníky strachem a pochybnostmi.

Zasažení strádají postihem k šanci na zásah a postihem k Magické odolnosti.

Lze seslat na jediný cíl i plošně.

Mantra: X, proklínám

Mana: 5 + 2 za každý další cíl (při plošné modlitbě)

Způsob seslání:

1) Jedna zaměřená bytost

Doplňkový skill: PENN (postih k šanci na zásah, 0 - 30 podle Víry, -/+30 za A/N)

Doplňkový skill: PENN (postih k Magické odolnosti, 0 - 30 podle Víry, -/+30 za A/N)

Doplňkový skill: Astrologie (timer, max. 720 sekund)

Sféra a obtížnost: prokletí –1

2) Zacílení pole = plošné použití

  • Prokleti jsou všichni kdo nejsou s knězem v partě A věří v jiného boha než byl použit v Mantře.

Doplňkový skill: Víra (Rozsah zasažené oblasti, poloměr 1 až 10 polí)

Doplňkový skill: PENN (postih k šanci na zásah, 0 - 20 podle Víry, -/+20 za A/N)

Doplňkový skill: PENN (postih k Odolnosti magii, 0 - 20 podle Víry, -/+20 za A/N)

Doplňkový skill: Astrologie (timer, max. 720 sekund)

Sféra a obtížnost: prokletí, 1

Reagence: Prokletá voda

Úspěšné odolání: modlitba neúčinkuje

Požehnání

Modlitba naplní spolubojovníky odvahou.

Požehnaní obdrží bonus k šanci na zásah a do Magické odolnosti.

Lze seslat na jediný cíl i plošně.

Mantra: X, žehnej

Mana: 5 + 2 za každý další cíl (při plošné modlitbě)

Způsob seslání:

1) Jedna zaměřená bytost

  • Poustevnická

Doplňkový skill: PENP (bonus k šanci na zásah, 0 - 30 podle Víry, +/-30 za A/N)

Doplňkový skill: PENP (bonus k Magické odolnosti, 0 - 30 podle Víry, +/-30 za A/N)

Doplňkový skill: Astrologie (timer, max. 720 sekund).

Sféra a obtížnost: - (poustevnickou modlitbu může kdokoliv)

2) Zacílení pole = plošné použití

  • Požehnáni jsou všichni kdo jsou s knězem v partě NEBO věří v stejného boha jako byl použit v Mantře.

Doplňkový skill: Víra (Rozsah zasažené oblasti, poloměr 1 až 10 polí)

Doplňkový skill: PENP (bonus k šanci na zásah, 0 - 20 podle Víry, +/-20 za A/N)

Doplňkový skill: PENP (bonus k Magické odolnosti, 0 - 20 podle Víry, +/-20 za A/N)

Doplňkový skill: Astrologie (timer, max. 720 sekund).

Sféra a obtížnost: požehnání, 0

Reagence: Požehnaná voda

Požehnej vodu

Při vykonávání modlitby kněz naplní a požehná ampule s vodou.

Sesílá se na předmět, z kterého kněz bude ampule plnit.

Požehnaná voda je Reagence pro některé modlitby a vrhací zbraň proti nemrtvým (zranění 5–10).

Mantra: X, požehnej tuto vodu

Mana: 2 za každou Ampuli, cena many nepřechází do životů (nelze se zabít touto modlitbou).

Reagence: Ampule

Doplňkový skill: Víra (počet naplněných ampulí, 2 až 20)

Doplňkový skill: Nekromancie musí být méně než 11.

  • Kdo se dal na cestu zla, nevyrobí požehnanou vodu.

Sféra a obtížnost: požehnání, 0

Vyvolej strach

Způsobí že daný cíl bude po nějakou dobu prchat a vyhýbat se zdroji strachu.

Mantra: X, zastraš

Mana: 5

Reagence: Rulík zlomocný

Doplňkový stat: Inteligence (šance na zastrašení, proti Inteligenci cíle)

Doplňkový skill: Astrologie a PENN (timer, 0 - 60 podle Víry a Astrologie, -/+ 30 za A/N)

Úspěšné odolání: modlitba neúčinkuje

Sféra a obtížnost: nepřímé zranění, 1

Uzdrav lehká zranění

Poustevnická, ale počítá se pro poustevníka jako modlitba 3 knihy! (horší šance na seslání)

Uzdraví cíli zranění.

Mantra: X, uzdrav malé

Mana: 10

Reagence: Pavučina

Doplňkový skill: PENP (uzdravené životy, 10 - 15, +/- 10 A/N)

Sféra a obtížnost: - (poustevnickou modlitbu může kdokoliv)

Proklej vodu

Při vykonávání modlitby kněz naplní a prokleje ampule s vodou.

Sesílá se na předmět, z kterého kněz bude ampule plnit.

Prokletá voda je Reagence pro některé modlitby a vrhací zbraň proti nemrtvým (zranění 5–10).

Mantra: X, proklej tuto vodu

Mana: 2 za každou Ampuli, cena many nepřechází do životů (nelze se zabít touto modlitbou).

Reagence: Ampule

Doplňkový skill: Víra (počet naplněných ampulí, 2 až 20)

Doplňkový skill: Astrální rovina musí být méně než 11.

  • Kdo se dal na cestu dobra, nevyrobí prokletou vodu.

Sféra a obtížnost: prokletí, 0

Urči přesvědčení

Modlitba zjistí přesvědčení cíle.

Mantra: X, prozraď přesvědčení

Mana: 5

Reagence: Skleněná perla

Doplňkový skill: -

Úspěšné odolání: modlitba neúčinkuje

Sféra a obtížnost: manipulační, 1

Božská přízeň

Kněz obdrží bonus k šanci na zásah a způsobenému zranění.

Mantra: X, podpoř mne

Mana: 5

Rozsah: pouze sám kněz

Reagence: -

Doplňkový skill: PEN (bonus k průměrnému zranění zbraně posvěcující/znesvěcující)

Doplňkový skill: Víra (bonus k průměrnému zranění zbraně)

Doplňkový skill: Meditace a Astrologie (timer, max. 820 sekund)

Sféra a obtížnost: požehnání, 1

Pozn.: Bonus může dosáhnout až výše 40% za PEN a víru.

Entropický štít

Okolo kněze je vytvořeno pole, odrážející projektily.

Funguje i proti kouzlům a modlitbám tvořícím projektily (Ohnivý šíp, Kyselinový šíp…) nebo paprsky (Otilukův paprsek chladu…).

Mantra: X, ochraň před střelami

Mana: 5

Rozsah: pouze sám kněz

Reagence: 2x Pavučina

Doplňkový skill: Magická odolnost (sražení projektilu nebo zrušení kouzla, max. 50%)

Doplňkový skill: Meditace a Astrologie (timer, max. 820 sekund)

Sféra a obtížnost: manipulační, 0

Způsob lehká zranění

Poustevnická, ale počítá se pro poustevníka jako modlitba 3 knihy! (horší šance na seslání)

Kněz po seslání této modlitby způsobí cíli dotekem zranění.

Pro modlitbu je použit upravený útok holou rukou - je použita dovednost Zápasení, nebo (Obratnost - 20), podle toho co je víc.

Zranění je uděleno i pokud nedojde k průrazu zbroje; štít zranění vykryje.

Mantra: X, zraň lehce

Mana: 10

Rozsah: pouze sám kněz

Reagence: Rulík zlomocný

Doplňkový skill: PENN (magické zranění, 10 - 15, -/+10 za A/N)

Doplňkový skill: Meditace (timer, max. 720 sekund nebo do Úspěšného zásahu)

Úspěšné odolání (odolává cíl zranění, ne kněz): poloviční účinek magického zranění

Sféra a obtížnost: - (poustevnickou modlitbu může kdokoliv)

Neviditelnost před nemrtvými

Kněz je ignorován nemrtvými.

Není to kouzelnická neviditelnost, závisí na inteligenci nemrtvého zda kněze bude vnímat nebo ne.

Mantra: X, ochraň před nemrtvými

Mana: 5

Rozsah: pouze sám kněz

Reagence: Esence života

Doplňkový skill a stat: Víra + Inteligence kněze (šance na úspěch neviditelnosti)

Doplňkový skill: Magická odolnost (timer, max. 100 sekund)

Úspěšné odolání: neodolává se (Magická odolnost cíle je použita přímo ve vzorci na úspěch)

Sféra a obtížnost: manipulační, 1

Ochrana před Dobrem/Zlem

Modlitba zvyšuje Magickou odolnost a dá bonus k obraně proti útočníkům se zvoleným přesvědčením.

Mantra: X, ochraň před zlem

Mantra: X, ochraň před dobrem

Mana: 5

Reagence: Česnek

Doplňkový skill: Magická odolnost (bonus k obraně (DeI), 5 až 25)

Doplňkový skill: Magická odolnost (bonus k Magické odolnosti, 5 až 25)

Doplňkový skill: Meditace a Astrologie (timer, max. 820 sekund)

Sféra a obtížnost: manipulační, 1

Odstraň strach

Poustevnická

Modlitba odstraní strach z cíle kouzla.

Funguje proti strachu způsobenému modlitbou, zvláštní dovedností i proti kouzlu.

Mantra: X, uklidni mysl

Mana: 5

Reagence: Krvavý Mech

Doplňkový skill: Meditace (šance na odstranění)

Doplňkový stat: pokud je vyšší než Meditace, použije se místo ní Inteligence

Sféra a obtížnost: požehnání, 0

Svatyně

Kněz je dočasně chráněn a jen obtížně na něj lze útočit.

Kněz sám nesmí narušit svou svatyni - nesmí útočit, příliš se vzdálit nebo sesílat jiné modlitby než léčivé a modlitby ze sféry vlivu jeho boha.

pozn. Tato modlitba má jiné provedení, chrání kněze - upřesním popis.

Mantra: X, ochraň mne

Mana: 15

Rozsah: pouze sám kněz

Reagence:

  • pokud má kněz Nekromancii < 11: Esence života, 2x Požehnaná voda, Ceremoniální svíčka
  • pokud má kněz Astrální rovinu < 11: Esence života, 2x Prokletá voda, Ceremoniální svíčka
  • kněz který má Nekromancii i Astrální rovinu < 11 může použít obě vody
  • Svíčku nelze nahradit manou, není to ani tak Reagence jako rekvizita - objeví se zapálená na zemi a určuje střed svatyně.

Doplňkový skill: Víra + Meditace (šance zrušení úderu)

Doplňkový skill: Magická odolnost (timer, max. 720 sekund).

Sféra a obtížnost: požehnání, 1

Štít Víry

Kněz je zaštítěn svou vírou (dostane do ruky speciální středně velký Štít).

Mantra: X, Víra v tebe ochrání

Mana: 10

Rozsah: pouze sám kněz

Reagence: Požehnaná voda, Ženšen, Stříbrné zrcátko

Doplňkový skill: Víra (absorpce štítu proti fyzickému poškození, bonus aktivní obrany, bonus k Uhýbání)

Doplňkový skill: Magická odolnost (absorpce štítu proti elementům)

Doplňkový skill: Meditace (timer, max. 720 sekund).

Sféra a obtížnost: požehnání, 0

Povolej Avatara I.

Bůh sešle knězi svého Avatara.

Avatar I. stupně je beztvarý obláček, který se dosti rychle pohybuje poblíž kněze. Obláček zcela ignoruje náš svět.

Schopnosti Avatara I. stupně: * Sdílení života. (Polovina zranění kněze je udělena Avatarovi)

  • Regenerace životů. (Avatar regeneruje své životy na úkor knězovy many)

Mantra: X, sešli svého posla

Mana: 10

Reagence: Esence života

Doplňkový skill: Povolávání (životy Avatara)

Doplňkový skill: Víra a Astrologie, Povolávání (timer, max. 1200 sekund)

Sféra a obtížnost: vyvolání Avatara, 0