Magické roucho

Očaruje (nebo vytvoří) róbu, která pak snižuje poškození.

Mantra: X, ochraň před zbraněmi

Mana: 15

Dosah: 1

Rozsah: pouze sám kněz

Reagence: 1x Česnek, 2x Železný prach

Doplňkový skill: Meditace (timer, až 14 minut)

Doplňkový skill: Proměny (bonus do všech resistencí)

Úspěšné odolání: neodolává se

Sféra a obtížnost: manipulační, 1

Stálý oheň

Poustevnická

Trvanlivý zdroj světla, vhodný například k bezpečnému osvětlení kostela. (jeden kněz, jedno světlo)

Mantra: X, posviť mi zde

Mana: 15

Reagence: Svíčka, Svěcená voda

Doplňkový skill: Proměny (timer, řádově v herních dnech )

Úspěšné odolání: neodolává se

Uzdrav vážná zranění

Uzdraví cíli zranění a osvěží těžce vyčerpané.

Mantra: X, uzdrav vážné

Mana: 20

Reagence: 2x Pavučina, Posvěcená voda, Česnek, Ženšen

Doplňkový skill: PENP (uzdravené životy, 20 – 35, +/- 20 za A/N)

Doplňkový skill: Anatomie (až 20% bonus)

Úspěšné odolání: neodolává se

Sféra a obtížnost: přímé léčení, 2 (s bonusem za Anatomii a léčbou staminy)

Sféra a obtížnost: přímé léčení, 1 (bez bonusu za Anatomii a bez léčby staminy)

  • pozn. Pokud kněz nedokáže seslat obtížnost 2 ale zvládne obtížnost 1, pak nedostane bonus z Anatomie ani neovlivní staminu.

Denní světlo

Poustevnická (pro poustevníka 6. kniha - menší šance seslání!)

Silnější varianta modlitby Světlo.

Mantra: X, prosím o slunce

Mana: 10

Reagence: Olej, Svíčka

Doplňkový skill: Meditace (timer, max. 840 sekund)

Sféra a obtížnost: - (poustevnickou modlitbu může kdokoliv)

Zruš modlitbu

Zruš modlitbu se pokusí zrušit modlitby na cílové bytosti.

Nelze vybrat na co bude účinkovat, zasaženy jsou všechny modlitby.

Neumí odstranit kouzla nebo efekty nápojů.

Mantra: X, odstraň modlitby

Mana: 15, 60 (60 při neúspěchu)

Reagence: svitek Modliteb

Doplňkový skill: Meditace (proti meditace sesilatele modlitby)

Sféra a obtížnost: Manipulační, 0

Způsob vážná zranění

Kněz po seslání této modlitby způsobí cíli dotekem zranění.

Pro modlitbu je použit upravený útok holou rukou - je použita dovednost Zápasení, nebo (Obratnost - 20), podle toho co je víc.

Zranění je uděleno i pokud nedojde k průrazu zbroje; štít zranění vykryje.

Mantra: X, zraň vážně

Mana: 20

Reagence: 3x Rulík zlomocný, Prokletá voda

Doplňkový skill: PENN (magické zranění, 20– 35, -/+20 za A/N)

Doplňkový skill: Anatomie (až 20% bonus)

Doplňkový skill: Meditace (timer, max. 840 sekund nebo do Úspěšného zásahu)

Úspěšné odolání (odolává cíl zranění, ne kněz): poloviční účinek magického zranění

Sféra a obtížnost: přímé zranění, 1 (bonus z Anatomie)

Sféra a obtížnost: přímé zranění, 0 (bez bonusu z Anatomie)

  • pozn. Pokud kněz nedokáže seslat obtížnost 1 ale zvládne obtížnost 0, pak nedostane bonus z Anatomie)