1.Kniha modliteb je podobná Trikům kouzelníka - většina modliteb je levná a nestojí žádné reagence.

Stvoř vodu

Poustevnická

Naplní cílový předmět (lahvičku, lahve, džbány atd) vodou. Lze plnit opakovaně, až do maxima.

Moradin, hlavní bůh trpaslíků, vodu příliš nemusí. Svým svěřencům doporučuje nosit sebou šišky chmele - za to je odmění dobrým pivem!

Mantra: X, uhas žízeň

Mana: 1

Doplňkový skill: Víra (počet jednotek vody, 1-5 až 6-10)

Sféra a obtížnost: - (poustevnickou modlitbu může kdokoliv)

Uzdrav malé zranění

Poustevnická

Uzdraví cíli zranění.

Mantra: X, uzdrav drobné

Mana: 5

Doplňkový skill: PENP (uzdravené životy, stabilně 5, +/-5 za A/N)

Sféra a obtížnost: - (poustevnickou modlitbu může kdokoliv)

Najdi požehnání

Poustevnická

Modlitba zjistí zda je bytost (nebo předmět) požehnaná. (Ignoruje kouzla, reaguje jen na modlitby).

Mantra: X, hledám požehnané

Mana: 1

Doplňkový skill: Meditace (šance na odhalení)

Sféra a obtížnost: - (poustevnickou modlitbu může kdokoliv)

Vnuknutí

Poustevnická

Cílová bytost je obdařena bonusem k šanci na zásah do Magické odolnosti.

Mantra: X, veď mne (automaticky je zacílen kněz)

Mantra: X, veď nás (kouzlo se zeptá na target, nesmí být zacílen sesilatel)

Mana: 1

Doplňkový skill: PENP (bonus k šanci na zásah, 0 až 10% podle Víry, +/- 10 za A/N.)

Doplňkový skill: PENP (bonus do Odolnosti magii, 0 až 10% podle Víry, +/- 10 za A/N.)

Doplňkový skill: Meditace (timer, max. 600 sekund)

Sféra a obtížnost: - (poustevnickou modlitbu může kdokoliv)

Způsob malé zranění

Poustevnická

Kněz po seslání této modlitby způsobí cíli dotekem zranění.

Pro modlitbu je použit upravený útok holou rukou - je použita dovednost Zápasení, nebo (Obratnost - 20), podle toho co je víc.

Zranění je uděleno i pokud nedojde k průrazu zbroje; štít zranění vykryje.

Mantra: X, zraň mírně

Mana: 5

Doplňkový skill: PENN (magické zranění, stabilně 5, -/+5 za A/N)

Doplňkový skill: Meditace (timer, max. 600 sekund nebo do Úspěšného zásahu)

Úspěšné odolání (odolává cíl zranění, ne kněz): poloviční účinek magického zranění

Sféra a obtížnost: - (poustevnickou modlitbu může kdokoliv)

Světlo

Poustevnická

Vykouzlí světlo.

Mantra: X, prosím o světlo

Mana: 1

Doplňkový skill: Víra a Meditace (timer, maximálně 600 sekund)

Sféra a obtížnost: - (poustevnickou modlitbu může kdokoliv)

Sprav

Oprava předmětů, včetně magických. Trvale sníží max. durabilitu.

Mantra: X, sprav

Mana: 1

Rozsah: předmět zaměřený v batohu kněze

Doplňkový skill: Meditace (omezení maximální hmotnosti předmětu)

Doplňkový skill: Víra (zmírňuje poškození durability, 70 - 20%)

Sféra a obtížnost: Manipulační, 1

Očisti jídlo / nápoj

Modlitba se pokusí odstranit jed nebo nákazu z cílové poživatiny nebo nápoje.

Nemá žádný vliv na přirozeně zkažené jídlo.

Mantra: X, očisti

Mana: úspěch = 1, neúspěch = 10 (při neúspěchu stojí modlitba víc)

Doplňkový skill: Víra (síly jedu/nemoci, kterou odstraní)

Sféra a obtížnost: Manipulační, 1

Ochrana před magií

Poustevnická

Lehce zvýší resistenci proti magii.

Mantra: X, ochraň před magií

Mana: 1

Doplňkový skill: Magická odolnost (bonus k Magické odolnosti cíle, 10 až 20)

Doplňkový skill: Meditace (timer, maximálně 600 sekund)

Úspěšné odolání: modlitba neúčinkuje

Sféra a obtížnost: - (poustevnickou modlitbu může kdokoliv)

Statečnost

Poustevnická

Cíli obdrží dočasné životy.

pozn. Dočasné životy - jsou přidány životy a zvýšeno maximum. Po ukončení modlitby je maximum sníženo, a životy opět odebrány. Pokud by to cíl mělo zabít, „vyvázne“ s 1 životem a 1 staminou.

Mantra: X, posvěť

Mana: 5

Doplňkový skill: PENP (bonusové životy podle maxima životů cíle, 10 až 30% podle Víry, až +/- 20% za A/N; maximálně 20 dočasných životů )

Doplňkový skill: Astrologie (timer, maximálně 600 sekund)

Sféra a obtížnost: - (poustevnickou modlitbu může kdokoliv)