Najmutí osobního vendora

Vendora si může najmout jakákoliv osoba, či hráč. Záleží pouze na tom, zdali má dostatek peněz na jeho vyplácení.

Cena (plat) vendora se pohybuje kolem 10 stříbrných za jeden herní den (tedy pro reálný den je to 4X více) (toto nemusí být konečný plat a nepočítá se jako nájem za místo kam prodejce postavíte - nájem za místo závisí jen a pouze na majiteli místa)

Pozor, pokud nemá prodejce dost peněz, odmítne obchodovat a bude si jen stěžovat. Po nějaké době bez peněz uteče i s věcmi co má u sebe.

Prohřešek proti pravidlům:

  • smazání vendora včetně všeho co má u sebe.
  • klademe důraz na neporušování pravidel supportu! ( → máte-li více postav na vašem herním účtu, smí s dotyčným vendorem jakkoliv manipulovat (prodej, nákup apod.) jen postava, jež vendora vlastní!)

Ovládání prodejce:

1, Najmutí

Na vendora se poklepe a pomocí dialogu se pronajme. Pokud vendor nedostane zaplaceno (nebo mu dojdou peníze na výplatu), bude nějakou dobu trucovat (odmítne prodávat/kupovat) a po několika dnech (týdnech?) uteče i se zbožím co má u sebe.

2, Zboží k prodeji

Zboží se vendorovi předává prostým přetažením na vendora. Pokud vendor toto zboží ještě nezná, zeptá se na cenu, za kterou ho má prodávat.

3, Vyvolávání

„Text“ = řeč vendora.

„em: text“ = emote.

„an: číslo nebo název“ = animace, lze animovat i výrobní nástroje kolem vendora; pokud napíšete jen „an:“ nechá vám systém vybrat co chcete animovat.

„so: číslo“ = zvuk.

„|“ = dělení více akcí na řádku, např. „an:Anvil|em:buší do kovadliny“ = animace kovadliny (pokud u ní stojí) + emote buší do kovadliny, „Vítám vás|an:Bow|so:1064“ = vysloví „Vítám vás“, pokloní se a prdne si současně.

Vendoři se nacházejí na různých místech, nejvíce ve městech. Pokud není ještě ve službách někoho jiného, při dvojkliku na něj se vám sám nabídne do služeb.