Mapa

 • Sklad - zde se skladují věci, které patří městu
 • Starostův úřad - zde se vyřizují záležitosti, které se týkají města (probíhá zde komunikace starosty a občana)
 • Banka a sklad pro hráče - více o bankách a skladech na stránce: Banky a sklady
 • Hlavní budova řemesel - zde se dají sehnat různé návody na výrobu
 • Severní brána - hlavní brána Isharu
 • Hostinec U stříbrňáku - hostinec, kde se provozují hazardní hry a možná ještě něco…
 • Tržnice - pokud chcete sehnat základní vybavení, je tržnice to pravé místo
 • Hlavní Chrámová třída - na hlavní třídě se dá koupit základní i pokročilé vybavení
 • Chrám Helma - zde se můžete pomodlit, pokochat, sejít a hlavně oživit
 • Náměstí - důležitý bod v Isharu s fontánou
 • Most na Isharský ostrov - most…
 • Most z Isharu do Villhelmovic - zvaný také Jižní most
 • Isharský důl - zde se kope…kupodivu
 • Festivalový plac - zde se konají festivaly, oslavy, souboje, klání, atd.
 • Mosty přes řeku - strategické místo Isharu
 • Most do Villhelmovic - kritický přístupový bod k hradu
 • Venkovní hřbitov - tady narozdíl od chrámového hřbitova straší
 • Důl u hranic Isharu - zde se také kope
 • U zpívajícího korbelu - předisharská taverna, kde sídlí perkařka Swallow
 • Přibližné hranice Isharu - velmi přibližné