Člověk

My lidé nade všechny vynikáme svými postavami. Lidé mohou dosahovat výšky téměř sedmi stop a váhy přes dvěstě liber. Jsme silnější než elfové a vyšší než trpaslíci. Máme krásnější barvu pleti, než mají ostatní národy, a opět snad jen elfové s námi mohou soupeřit v umění úpravy našich vlasů a vousů. Naše ženy jsou (až na výjimky) drobnější a menších postav. Máme rádi pěkné šaty a rádi se zdobíme šperky. Lidé se dožívají asi sedmdesáti let věku. Jsou však výjimky, zvláště mezi magií nadanými jedinci, u kterých není věk okolo sto padesáti let zvláštností.

Lidé vynikají v mnoha řemeslech a obchodu. I proto se začali sdružovat a zakládat vesnice a města. Lidé se naučili stavět domy a složité stroje, které využívají pro zvyšování svého bohatství. Také jsme zdatnými zemědělci. Na našich polích dokážeme vypěstovat skoro vše, co bychom jinak jen těžko ve volné přírodě hledali.

Naše města nám poskytují ochranu proti nájezdům nepřátelských armád a mnozí naši stavitelé opevnění jsou uznáváni i mezi trpaslíky, kteří jinak při práci s kamenem nemají mezi ostatními národy konkurenci. V případě nebezpečí se lidé dokážou semknout kolem svých vládců a bránit své domovy do posledního muže. V tom nám opět pomáhá i zručnost našich kovářů, kteří dokázali objevit tajemství výroby plátových zbrojí, a síla našich válečníků, kteří podobné zbroje dokáží nosit a bojovat v nich. Jsme zdatní i jako lukostřelci, i když střelba z kuší je nám bližší. Naši mágové možná nedosahují kvalit nejmocnějších mágů elfských, ale přesto jsou mezi námi čarodějové velmi mocní.

Máme rádi elfy pro jejich jemnost a pro jejich krásné písně. Také jejich výrobci šperků najdou mezi lidmi hodně zákazníků. Obchodujeme i s trpaslíky, kteří občas přicházejí do měst prodat své výrobky z kovu nebo kamene. Mnozí naši obchodníci obchodují i s ostatními národy, neboť obchod je největší hybnou silou lidského společenství, ale naši vládcové to mnohdy neradi vidí.

My lidé patříme k nejpočetnějším národům tohoto světa. Nežijeme sice tak dlouho jako elfové a trpaslíci, ale přesto tyto národy předčíme silou, neboť bohové se na nás umívají a lůna našich žen jsou požehnána plodností.

Bernard, nejvyšší kněz Modrého opatství


Lidé žijí krátce. Dá se však říct, že o to je jejich život bouřlivější a intenzivnější. Nikde jinde než u lidí nenajdete takovou škálu povah, takové množství řemeslníků různých oborů, tolik lásky, tolik nenávisti, tolik statečných bojovníků a tolik zbabělců. Lidský život je jako kometa, která svým leskem zastíní ostatní hvězdy na nebi, však jen na několik okamžiků.

Mezi lidmi najdete jedince, kteří věří v různé bohy, najdete tam i takové, kteří nevěří v nic než svoji sílu. Najdete tam i ty, kteří propadli démonu zlata a hromadění majetku je jediným smyslem jejich života, či bohabojné kajícníky, kteří službě bohu a pomoci bližním zasvětili celý svůj život. A jsou mezi nimi i lupiči a vrazi, kteří se neštítí pražádné podlosti a budou se paktovat třeba i s orky proti ostatním lidem, jen když jim to něco vynese.

Lidé často bojují i mezi sebou. Město proti městu, skupina proti skupině, společenství proti společenství. Politika lidských vůdců je jako roční období. To, co člověk řekne jeden rok, to už druhým rokem platit nemusí, nebo dokonce může platit úplný opak předchozích dohod. Málokdy se mezi lidmi najde někdo, pod jehož korouhví se sjednotí všichni. Osobnost, kterou budou uznávat všechna lidská města, všechny vesnice a všechny spolky a uskupení jako svého vůdce. Takovému muži pak přísluší titul král.

Lidé vynikají v mnoha řemeslech. V jejich městech najdete šikovné krejčíky, obratné dráteníky, zručné kováře a mnoho dalších. V čem však lidé vynikají nejvíce, to je obchod. Ve městech můžete najít mnoho různých výrobků a zboží a na tržištích můžete najít snad všechno, na co jen pomyslíte. Výrobky možná nejsou tak kvalitní, jako výrobky trpaslíků, nebo elfů, ale je jich mnohem víc a z jejich prodeje plynou výrobcům mnohem větší zisky.

Muži žijí s ženami v rodinném svazku. Namlouvání trvá poměrně krátce a po jeho ukončení následuje svatba. Svatební obřad provede kněz boha, který je oběma budoucím manželům blízký a na němž se shodnou. Po obřadu následuje svatební veselice s množstvím jídel a nápojů. Také různí zpěváci a potulní bardové si na svatbách přijdou na své. Svatby mezi lidmi se dějí často, a tak lidem nehrozí vyhnutí, neboť mívají mnoho dětí. Po svatbě se většinou muž stará o obživu rodiny a žena se stará o domácnost a potomstvo.

Co se týče lidských vztahů k ostatním národům, tady je to složitější. Obecně se dá říci, že elfové a trpaslíci patří mezi tradičně přátelské národy. Avšak každá vesnice a každé město může mít své vztahy uspořádány trochu jinak. Někde vycházejí dobře s gnomy a čile s nimi obchodují, jinde mohou gnomy vraždit na potkání. Podobně je to u lidí se vším. Vyznat se v politice lidských vládců je někdy prostě složité. To, co slíbí jeden panovník, to jeho syn už nemusí považovat za platné. To trápí hlavně trpaslíky, kteří nechápou jak je možné, že jim někdo říká, že to, co mají na papíře a jasně potvrzené (trpaslíci jsou strašní puntíčkaři co se týče smluv), najednou neplatí a je třeba uzavřít smlouvu novou.

Lidé jsou zkrátka různí.

Popis

Lidé jsou vysocí od pěti do šesti a půl stopy. Jejich postava bývá spíše urostlejší, ale výjimky nejsou neobvyklé. Jejich tváře dokáží být velmi rozmanité, ale i zde se dá najít pár typických rysů. Například oči mívají spíše tmavší odstíny. Přesto se dá za velmi častou barvu označit i světle modrá. Právě takovéto protiklady jsou u lidí velmi typické. Je tedy jasné, že se objevují všechny barevné odstíny, ale ty už nebývají tak časté. Ostatní rysy tváře bývají velmi různorodé.

„Abych to shrnul, někteří lidé zkrátka vypadají jako orkové a jiní jako elfové.“ - Calenard

„Ke které skupině patříš ty, není těžké domyslet, co?“ - Istravil

Jestli si lidé na něco opravdu potrpí, tak je to oblečení. Zejména ženy se snaží neustále obměňovat svůj šatník. Příslušnice něžnějšího pohlaví se obvykle oblékají do mnohem světlejších odstínů než muži. Velmi oblíbeným doplňkem jsou šperky nejrůznějších tvarů i barev, jež jsou vyráběny zejména z drahých kovů. Lidé neustále vymýšlejí něco nového a nestydí se při tom hledat inspiraci u jiných ras. Není se tedy čemu divit, že to jsou zrovna oni, kteří diktují nynější způsob oblékání, jež po nich více méně převzaly ostatní národy.

„Mluví se tady o takové nepodstatné věci, jako je móda. Slušelo by se připomenout, že lidé toho vymysleli mnohem více. Mezi jeden z největších lidských vynálezů řadím například vazbu do knih.“ - Istravil

„To pro mě jsou důležitější ty šaty…“ - Calenard

Lidé mají to štěstí, že jejich řeč, nazývána obecná mluva, se stala nejrozšířenějším jazykem vůbec. Směle si tak mohou vystačit jen se znalostí své mateřštiny. Nicméně znalost cizích jazyků se považuje za známku vyšší vzdělanosti, takže se někteří učí i jazyky cizích ras. Obchodníci například zastávají názor, že je slušností při obchodování v cizí zemi mluvit místním jazykem. Zejména mezi nimi se tedy najdou lidé, jež dokáží mluvit velkým množstvím jazyků.

Život lidí

Lidských povah je jako kapek v moři. Na první pohled jsou všichni stejní, ale už na ten druhý se v ledasčem odlišují. V porovnání s ostatními rasami snad o nich ale můžeme říci, že mají rádi společnost a dobrou zábavu. Centrem takové zábavy se stávají stále početnější jarmarky a krčmy.

„Ale jen pokud tam hraje dobrý bard.“ - Calenard

„Nevěděl jsem, že ty tam hrát nemůžeš…“ - Istravil

Lidé jsou dosti tolerantní a snaží se s každým dobře vycházet. Ve svém hlavním městě uvítají jakéhokoliv cestovatele s otevřenou náručí. Mnoho lidí si sice o některých jiných rasách myslí svoje, ale nechávají si to většinou pro sebe. Jediní, kteří by mezi nimi mohli mít problémy, jsou drowové, ačkoliv ani tady už nejsou vztahy tak nepřátelské jako dřív. Lidé mají totiž ve zvyku zapomínat a odpouštět, což je vlastnost, kterou u nich ostatní rasy nechápou, a proto je považují za nestálé a přelétavé. Lidský život je vzhledem k ostatním rasám velmi krátký. Leckdo by to mohl považovat za velký nedostatek, ale opak je pravdou. Právě délka života nutí lidi jít neustále kupředu. Pokud chce člověk něco v životě dokázat, má na to zlomek toho, co mají třeba elfové. Lidská rasa je díky tomu dynamická a dokáže se výborně přizpůsobit novým podmínkám.

„Ano, lidé v sobě mají neskutečný potenciál, kterého si jsou dobře vědomi.“ - Calenard

„Výjimečně souhlasím s Calenardem. Ostatně, kdo přišel s největším počtem vynálezů poslední doby?“ - Istravil

Jednoznačně nejpoužívanějším materiálem ve stavebnictví je kámen. Levnější variantou je také poměrně oblíbené dřevo. Lidé na svých domech mnohdy velmi lpí, takže si je hýčkají a neustále se snaží vylepšit si je, aby vypadaly lépe než ty sousední. Velmi reprezentativně působí zejména budovy patřící městu, které se snaží udělat na své hosty dojem. Dosti populární jsou několikapatrové domy, zejména mezi obchodníky, kteří si v přízemí zřídí svůj obchod a v dalších patrech pak bydlí.

„Velkou specialitou lidských měst jsou také hotely a výborné krčmy.“ - Calenard

„Hlavně ty levné s ředěným pivem, co?“ - Istravil

V interiérech se snoubí praktičnost s elegancí. Přesto si každý dům uchovává svůj punc originality a jedinečnosti. Dokonce i jinak chudé rodiny si dávají záležet na tom, aby se ve svém domě cítily útulně a pohodlně.

Obchod lidé považují za výborný zdroj příjmů. Nedělá jim problémy cestovat za ním do kteréhokoliv koutu země. Naštěstí pro ně moc cestovat obvykle nemusí, protože největší jarmarky se konají právě v jejich hlavním městě. Lidé jsou zajímaví tím, že obchodují snad s jakýmkoliv zbožím, nejen s tím, které sami vytvořili.

„Právě mezi lidmi má původ například slovo překupník. Jiné národy tento způsob živnosti dříve vůbec neznaly.“ - Calenard

Lidé svůj volný čas tráví všemi možnými způsoby. Velmi rádi mají různé hry a soutěže, při kterých mohou porovnávat své dovednosti s jinými.

„Porovnávat a vyhrávat, jinak jsou někdy velmi nevrlí.“ - Istravil

Nepohrdnou ale ani dobrým pivem a zábavě v krčmě s přáteli. Mnoho lidí se také vydává na cesty s vidinou velkých dobrodružství, která je čekají v cizích krajích.

Lidé milují i nejrůznější oslavy. Je sice pravdou, že jich nemají tolik jako třeba gnomové nebo hobiti, ale když už se v tradičním lidském kalendáři nějaký ten důvod k oslavám najde, obvykle to opravdu stojí za to. Mezi nejstarší svátky patří vítání jara. Bujaré veselí v tento čas trvá obvykle celý týden a je opravdu na co se koukat. Zejména doprovodné programy na jarmarcích, které se v tu dobu konají v každém městě, jsou opravdu úchvatné.

„Svátky a jarmarky. To jsou přímo žně pro lidi mého řemesla.“ - Calenard

Boj

Lidé nejsou nejsilnější ani nejhbitější. Jejich největší předností v boji se stala schopnost adaptace. Stali se mistry v taktizování a vymýšlení nejrůznějších strategií, které vždy dokázaly nepřítele zaskočit na tolik, že nebyl schopen adekvátně se bránit. Byla to právě vychytralost a neotřelé nápady, které lidem vyhrály nejednu bitvu.

„O udatných hrdinech, kteří vedli své armády do heroických bitev, se zpívá mnoho balad.“ - Calenard

„Abychom byli upřímní. Někdy tahle přetaktizovanost vede také k neúspěchu a zbytečným ztrátám. Je nutné uvědomit si, že každá mince má dvě strany.“ - Istravil

Vztahy

Lidé se obyčejně staví ke všemu neutrálně a stejně tomu je i u vztahů k ostatním rasám. Obecně platí, že lidé drží přátelské vztahy s hobity, elfy, trpaslíky a gnómy. Neutrálně se staví k orkům, záleží na povaze jednotlivce. Nepřáteli jsou pak drowové, ale kdo ví…